Hopp til hovedinnhold

Omsorgsberedskap

Vi har over 150 omsorgsberedskapsgrupper over hele landet og de aller fleste gruppene har samarbeidsavtale med sin kommune. På denne siden får dere informasjon dere trenger for å starte omsorgsberedskapssgruppe.

Frivillige i omsorgsberedskapsgruppene skal bistå ved behov og er et verdifullt supplement til det offentlige beredskapsarbeidet. Vi har medlemmer med lokalkunnskap, menneskekunnskap og mange har erfaring fra omsorgsarbeid. Trygghet, varme og omsorg er viktige faktorer for mennesker i kriser, og der kan vi bidra.

Det er viktig at omsorgsberedskapsgruppene øver sammen for å være best mulig forberedt når noe skjer. Her finner dere forslag til flere ulike øvelser. 

Et e-læringskurs med en kort innføring i hva det er viktig å tenke på når dere skal starte opp med omsorgsberedskap. Kurset består av fire deler og det tar kun noen minutter å gjennomføre hver del. 

Del 1 - Bakgrunn

Del 2 - Oppstart

Del 3 - Fylkesberedskapskontakten

Del 4 - Drift av omsorgsberedskapsgruppen - Gruppeleders ansvar

Skal dere starte omsorgsberedskapsgrupper kan dere søke om oppstartsmidler.

Søknadsbeløp: kr. 10 000

Søknadsfrist: fortløpende

KontaktpersonMay Britt Buhaug, telefon: 975 48 751

Foreningene kan også søke økonomisk støtte hos eksterne aktører. Mange kommuner har stipender, legater eller deler ut priser til frivillige organisasjoner.

Omsorgsberedskap