Hopp til hovedinnhold

Sammen redder vi liv

Vi er med i den nasjonale dugnaden «Sammen redder vi liv». Dugnaden ble startet på initiativ av regjeringen. Helsedirektoratet leder og koordinerer dugnaden og Gjensidigestiftelsen finansierer de ulike prosjektene som inngår i dugnaden. 

Vårt ansvarsområde

Hovedmålene til dugnaden er at flere skal overleve akutt sykdom og skade, og at færre skal få permanente ettervirkninger. Derfor må befolkningen få mer informasjon om symptomer på akutt og alvorlig sykdom, når man skal varsle 113 og hva man selv kan gjøre i en akuttsituasjon.

Sanitetskvinnene har fått ansvaret for målgruppen eldre, og vi skal bidra til at eldre får informasjon om symptomer på hjerneslag, hjerteinfarkt og hjertestans, når man skal ringe 113 og enkel praktisk førstehjelp.

Det viktigste i vår satsing er at eldre skal gjenkjenne symptomer på akutt, alvorlig sykdom, og at flere må ringe 113 – særlig ved hjerneslag og utypiske hjerteinfarkt.

Mange kvier seg for å ringe 113, men der du får god veiledning og støtte. Se videoen nedenfor, der Ellen Midtvik forteller om hva som skjedde da en deltager på et møte i Sanitetsforeningen mistet bevisstheten og de måtte ringe 113.

Opplæring

Det er laget et undervisningsopplegg til «Sammen redder vi liv – førstehjelp for eldre» som består av en undervisningsdel som handler om å gjenkjenne symptomer på hjerneslag, hjerteinfarkt og annen alvorlig og akutt sykdom hos eldre. Det viktigste med opplæringen er å få flere til å ringe 113 når de opplever disse symptomene hos seg selv eller andre.

Del nr. 2 er en kort praktisk undervisning om bevisstløshet og hjertestans, inkludert opplæring i korrekt teknikk for hjertekompresjon.

Vi ønsker også å nå bredt ut med informasjon om symptomer og viktigheten av å varsle 113. Informasjon kan spres gjennom stands, gatestunts, temamøter, oppslag i lokalpresse og dele informasjon på Facebook.

Eldre som målgruppe

I dag er det nesten 900 000 av Norges befolkning som er 67 år og eldre. Om få år vil det være over en million alderspensjonister.

Mange akutte og alvorlige sykdommer og skader kan også ramme yngre aldersgrupper, men de fleste av de akuttmedisinske tilstandene rammer likevel flest eldre. Disse tilstandene vi har med vårt delprosjekt i dugnaden:

  •  Hjerneslag har gjennomsnittsalder på ca. 75 år
  • Hjerteinfarkt har en gjennomsnittsalder på ca. 70 år
  • Hjertestans har en gjennomsnittsalder på ca. 66 år

Målgrupper for opplæring og informasjon:

  • De eldre selv
  • Pårørende
  • Fagfolk, eks. de som jobber i eldreomsorg
  • Kvinner generelt
  • Folk i lokalsamfunnet som kan nås gjennom gate-arrangementer, stands og åpne møter

Kvinner og hjertehelse

Det er viktig å formidle at kvinner kan ha andre symptomer på hjerteinfarkt enn menn. Kvinner har også til dels andre risikofaktorer enn menn, derfor har vi laget et eget opplegg for kvinner om hjertehelse. Dette opplegget er relevant for kvinner i alle aldre, og handler også om hvordan man kan forebygge hjerte- og karsykdom.

Førstehjelp kurs for eldre

Førstehjelpsressurser

Det er 80 lokale sanitetskvinner som har fått opplæring i opplegget rundt førstehjelp for eldre. De kan komme rundt og holde opplæring i lokalforeningene.

Materiell til synlighet

Sanitetskvinner kan bidra til at hjelpen kommer raskere frem om noen blir rammet av akutt skade eller sykdom ute på tur. I utmark er det viktig at nødetatene vet GPS-koordinatene dit de skal. Mange har lastet ned appen 113 som automatisk gir GPS-koordinater til nødetatene, men ikke alle vet om dette, og i en stresset situasjon kan det være vanskelig å plutselig skulle laste ned en app eller finne koordinatene på annen måte.

Nødplakater

Ved å henge opp nødplakater på sentrale turmål vil man ha koordinatene til det aktuelle turmålet umiddelbart tilgjengelig. Vi bidrar også til å vise hvor viktig det er å laste ned appen 113.

Nedenfor finner dere en veileder til hvordan lage en nødplakat. Husk at dere må spørre om tillatelse til å henge opp nødplakater (hør med kommunen). Ellers trenger dere en printer, klistremerke med vår logo og mulighet til å laminere.

Vi har avtale med Norsk Luftambulanse om at vi kan bruke vår logo på deres plakat.

Gi kløverturen en ekstra mening - gå tur og heng opp nødplakater!