Hopp til hovedinnhold

Vårt arbeid

I front for kvinners helse - trygge liv for alle

Gruppebilde Gå i front sammen med oss

Norske Kvinners Sanitetsforening, også kjent som Sanitetskvinnene, er Norges største kvinneorganisasjon med 44.000 medlemmer fordelt på 550 lokalforeninger. Siden 1896 har våre frivillige bidratt gjennom aktiviteter og fellesskap, og stått i front for kvinneliv, folkehelse og trygge lokalsamfunn.

People standing behind a desk and smiling

Dette jobber vi med

Kvinnehelse

Kvinner i sårbare livssituasjoner, som voldsutsatte og innvandrede kvinner trenger mer støtte og oppfølging, og det trengs mer forskning på kvinnehelse. Vi setter kvinnehelse på agendaen og jobber for likeverdige helsetjenester.
Les mer

Trygge lokalsamfunn

Beredskap handler om å være forberedt. Når ulykken skjer hjelper vi med å ta ansvar for hus, mat og omsorg, ta vare på evakuerte, pårørende og redningsmannskaper. I tillegg har vi fokus på forebyggende aktiviteter og førstehjelp, for dette er også beredskap.
Les mer

Forskning

Drivkraften bak vår forskning er at kvinner skal få bedre helse, bedre livskvalitet og like muligheter.
Les mer

Støtt vårt arbeid

Vi trenger flere støttespillere! Gå i front med oss for kvinners helse og trygge lokalsamfunn.