Hopp til hovedinnhold

Politisk arbeid

for et trygt og inkluderende samfunn

Sanitetskvinnene påvirker politikere

Vi jobber i front for kvinners helse og for å skape trygge lokalsamfunn for alle. En viktig del av vårt arbeid er å påvirke politikere lokalt og nasjonalt!

Vi er livssynsnøytrale og partipolitisk uavhengige. Vi jobber derfor med å påvirke politikere fra alle partier.

Politisk påvirkning av politikere på Stortinget

Dette mener vi

Vi vet mindre om typiske sykdommer og lidelser som hovedsakelig rammer kvinner enn om de som rammer menn. Vi mener at alle fortjener likeverdige helsetjenester!  

I fremtiden kan vi regne med mer ekstremvær, flom, oversvømmelser, skogbranner og ras. Vi mener at frivillig beredskapsinnsats er med å sikre trygge lokalsamfunn.

Våre kampsaker

Visste du at det har vært vanlig å forske på mannen når det gjelder sykdommer som rammer alle? Vi kjemper for et nasjonalt løft på kvinners helse.

Vi har flere ideelle virksomheter som leverer alt fra helse- og omsorgstjenester til spesialist- og kommunehelsetjenesten. Vi kjemper for at våre tjenester får bidra som er supplement til det offentlige.

Slik jobber vi politisk

Politisk påvirkning av politikere på Stortinget

Dialog med politikere lokalt og nasjonalt

Vi deltar i høringer på Stortinget, og høringer om statsbudsjettet. Vi kommenterer offentlige utredninger, fremmer egne forslag og sender inn skriftlige innspill. I tillegg har vi aktiv dialog og samarbeid med alle partiene på Stortinget og med Regjeringsapparatet. Det er viktig for oss å gjøre informasjonen vi har tilgjengelig, dele vår erfaring og bidra til at politikerne tar riktige og viktige beslutninger.

Les våre ulike høringsinnspill og innspill til statsbudsjettet.

Foredrag på Kvinnehelsehus Drammen

Vi arrangerer debatter

Vi arrangerer ulike debatter, seminarer og foredrag. Vi sprer kunnskap og setter søkelyset på våre saker. Som Norges største kvinneorganisasjon er det vår rolle å løfte frem nye temaer for å drive utviklingen videre.  

Følg oss på Facebook for å holde deg oppdatert på våre arrangementer. 

demonstrasjon for Stortinget

Vi er en tydelig stemme i den offentlige debatten

Vi deltar i samfunnsdebatten gjennom kronikker, debatt- og leserinnlegg i toneangivende nasjonale og lokale aviser og deltar i debatter på tv og radio. 

Her kan du se en oversikt over våre innlegg i media. 

Vil du engasjere deg?

Utviklingen i samfunnet skjer bare når man løfter frem problemene, skisserer løsninger og tar beslutninger som fører til endring. Med 44 000 medlemmer i ryggen, har vi en sterk stemme som er demokratisk forankret i vår organisasjon. Gå i front med oss for kvinners helse og tryggere liv for alle!

Hjerte - bli fastgiver

Støtt vårt arbeid

Vi trenger flere støttespillere! Gå i front med oss for kvinners helse og trygge lokalsamfunn.

Trygge lokalsamfunn

Beredskap handler om å være forberedt. Når ulykken skjer hjelper vi med å ta ansvar for hus, mat og omsorg, ta vare på evakuerte, pårørende og redningsmannskaper. I tillegg har vi fokus på forebyggende aktiviteter og førstehjelp, for dette er også beredskap.
Les mer

Kvinnehelse

Kvinner i sårbare livssituasjoner, som voldsutsatte og innvandrede kvinner trenger mer støtte og oppfølging, og det trengs mer forskning på kvinnehelse. Vi setter kvinnehelse på agendaen og jobber for likeverdige helsetjenester.
Les mer