Hopp til hovedinnhold

Høringsinnspill

En viktig del av vårt politiske arbeid er å svare på ulike høringer i de forskjellige Stortingskomiteene, til ulike lovforslag og til ulike utvalg nedsatt av Regjeringen. På denne siden finner du våre høringsinnspill. 

Med over 43 000 medlemmer stiller vi sterkt i møte med politikere på Stortinget. Høringer er et redskap for informasjonsinnhenting for stortingsrepresentantene i de ulike komiteene. Høringer er også en viktig mulighet for oss til å påvirke de beslutningene politikerne skal ta. Under finner du våre høringsinnspill for 2022 og 2023.

2024

2023:

2022:

Vi er medlem i Nasjonalt SRHR-nettverk og i 2022 har vi signert på følgende fellesinnspill: 

Vi er medlem av Internasjonalt SRHR-nettverk og her kan du se en oversikt over fellesinnspill fra dette nettverket