Hopp til hovedinnhold

Om oss

I Norge er det ikke likestilling innen helse og kvinnehelse blir fortsatt underprioritert. Derfor skal vi i Sanitetskvinnene, være den fremste bidragsyteren til forskning på kvinners helse for å rette opp skjevhetene. 

Les vår strategi:

"I front for kvinners helse - trygge liv for alle. Sanitetskvinnene mot 2030"

Likestilling handler om kvinnehelse

Sanitetskvinnene på Arendalsuka 2023

Vi fremmer kvinners helse og livsvilkår, bidrar til en inkluderende oppvekst og skaper trygge lokalsamfunn. Dette gjør vi gjennom frivillighet, forskning, politisk påvirkning og ideelle virksomheter.  

Vår forening, Norske Kvinners Sanitetsforening, også kjent som Sanitetskvinnene, er Norges største kvinneorganisasjon med 44.000 medlemmer fordelt på 550 lokalforeninger. Siden 1896 har våre frivillige bidratt gjennom aktiviteter og fellesskap, og stått i front for kvinneliv og folkehelse. 
 

Våre prioriterte områder:

1 - Fremme kvinners helse og livsvilkår 

Vi jobber for: 

 • å sikre kvinner likeverdig tilgang til helsetjenester 
 • å sikre kvinners reproduktive og seksuelle helse og rettigheter 
 • å bidra til en trygg og god alderdom 
 • at minoritetskvinner skal delta aktivt i samfunnet 
 • å forbygge vold mot kvinner og å sikre hjelp og bistand til kvinner som utsettes for vold 
 • å gi veiledning, anerkjennelse og støtte til pårørende til sårbare grupper    
   

2 - Bidra til en trygg og inkluderende oppvekst 

Vi jobber for: 

 • at barn og unge inkluderes og får delta på like vilkår i meningsfylte aktiviteter 
 • at jenters selvbilde styrkes slik at de kan ta egne trygge valg 
 • å ivareta barn og unge som pårørende i vanskelige situasjoner
   

3 - Skape trygge lokalsamfunn 

Vi jobber for: 

 • at våre medlemmer i beredskap samarbeider med kommuner og andre beredskapsaktører og er et viktig supplement for å bidra til trygge lokalsamfunn 
 • å være en innovativ og aktiv ideell aktør som avdekker behov og utvikler tilbud som sikrer helse og omsorgstjenester for sårbare grupper 
 • å være en inkluderende arena og stimulere til samfunnsdeltakelse og arbeidstrening gjennom frivilligheten og våre ideelle virksomheter.

125 år med historie

I 2021 hadde Sanitetskvinnene 125-års jubileum. Ta en titt på vår jubileumskavalkade for å få et innblikk i hva vi har gjort i løpet av 125 år som kvinnehelseorganisasjon!

Prinsesse Astrid, fru Ferner er Norske Kvinners Sanitetsforenings høye beskytter.

Vårt motto er: 
I de små ting frihet 
I de store ting enighet 
I alle ting kjærlighet 

 

 

Støtt arbeidet vårt!

Vi trenger flere støttespillere! Gå i front med oss for kvinners helse og trygge lokalsamfunn.