Image
Fire damer, unge og eldre, lager et hjerte med hendene sine og smiler til kamera

Sanitetskvinnene betyr mye for mange hver eneste dag.

Norske Kvinners Sanitetsforening er Norges største kvinneorganisasjon med 42.000 medlemmer. Siden etableringen i 1896 har organisasjonen jobbet for dem som trenger bistand i samfunnet og rettet den frivillige innsatsen der behovet er størst.

Landet rundt jobber frivillige sanitetskvinner for at alle barn skal få en trygg og inkluderende oppvekst og eldre en god alderdom. For at minoritetskvinner skal få delta aktivt i samfunnet og for å stoppe volden mot kvinner.

Det er fortsatt ikke likestilling innen helse og Sanitetskvinnene kjemper for at kvinner skal få likeverdig tilgang til helsetjenester. Sanitetskvinnene sørger for forskning som redder liv og medvirker til utvikling av ny og bedre behandling. Årlig bidrar organisasjon med betydelige beløp til lokale formål og forvalter 20-25 millioner kroner årlig til forsknings- og utviklingsprosjekter innen kvinners helse og livsvilkår.

Norske Kvinners Sanitetsforening er livssynsnøytrale og partipolitisk uavhengig, landsdekkende og demokratisk oppbygd. Organisasjonen har en sterk forankring i lokalmiljøet gjennom 650 lokale sanitetsforeninger. De lokale foreningene arbeider med lokalt tilpassede tiltak og aktivitetene vil derfor variere fra en forening til en annen.

Prinsesse Astrid, fru Ferner er Norske Kvinners Sanitetsforenings høye beskytter. 

Sanitetskvinnenes motto:
I de små ting frihet
I de store ting enighet
I alle ting kjærlighet