Sanitetskvinnene eier og driver to distriktspsykiatrisk sentre (DPS) med hovedansvar for generelle tilbud innen den psykiatriske spesialisthelsetjenesten. Sentrene samarbeider nært med kommunene i sine respektive områder.