Sekretariatet er organisasjonens administrative apparat

Sentralbord: 24 11 56 20
Postmottak: post@sanitetskvinnene.no

Post- og besøksadresse: 
Kirkegata 15,
0153 Oslo

STAB

Malin Stensønes ny generalsekretær i Sanitetskvinnene
    Malin Stensønes

     Generalsekretær 
   
 malin.stensones@sanitetskvinnene.no
    

 

Lisa- sophie

 

   Lisa-Sophie Lundh

    Rådgiver for generalsekretær 
    lisa.lundh@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 945 030 27

                        

FAG                                                                                                                   

Profilbilde Elisabeth Dahl
    Elisabeth Dahl Hansen

     Avdelingsleder Virksomheter
     elisabeth.hansen@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 916 38 460
     

 

May Britt Buhaug
    May Britt Buhaug

     Avdelingsleder Trygge lokalsamfunn
     maybritt.buhaug@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 975 48 751
     

 

Anniken Schwamborn
     Anniken Schwamborn

      Avdelingsleder Kvinnehelse
      anniken.schwamborn@sanitetskvinnene.no
      Tlf: 984 55 628

      

Anne-Bente Stigen Berg
    Anne-Bente Stigen Berg 

    Seniorrådgiver Eldre
    absb@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 944 97 687
    Ansvarsområder: Folkehelse med fokus på fysisk og psykisk helse 

 
Cecilia Skavlan
    Cecilia Skavlan

     Seniorrådgiver organisasjon
     cecilia.skavlan@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 928 20 108
     Ansvarsområder: Organisasjonsopplæring | Organisasjonsrådgivning | Prosjekter | N.K.S landsmøte 2024

 
Tonje Solem
       Tonje Margrethe Solem

         Rådgiver foreldreskap  
         
tonje.solem@sanitetskvinnene.no
         Tlf: 986 99 529 
         Ansvarsområder: Fagansvar Motherhood l Mamma Mia-appen

 

Pernille Næss
       Pernille Næss

         Prosjektleder 
         pernille.naess@sanitetskvinnene.no
         Tlf: 932 19 484
         Ansvarsområder: «Sammen redder vi liv» - eldre og førstehjelp l Omsorgsberedskap - basisaktivitet l Vaksinasjonsprosjektet

 

Profilbilde av Stine Nordhagen
      Stine Nordhagen 

       Seniorrådgiver beredskap
       stine.nordhagen@sanitetskvinnene.no
       Tlf: 934 17 511
       Ansvarsområder: Samfunnssikkerhet og beredskap | Omsorgsberedskap 

 

Profil: Eli Beenfeldt
     Eli Beenfeldt 

      Seniorrådgiver vold mot kvinner
      eli.beenfeldt@sanitetskvinnene.no
      Tlf: 938 80 065
      Ansvarsområder: Fagansvar Ressursvenn | Rød knapp-alliansen

 

Tegnet portrett av kvinne
    Birte Skjelten

     Seniorrådgiver beredskap
     
Birte.skjelten@sanitetskvinnene.no
      Tlf: 986 30 239 
       Ansvarsområder: Samfunnssikkerhet og beredskap | Omsorgsberedskap

 

Tegnet portrett av kvinne
    Kristina Øien Sæhle

     Rådgiver kvinnehelse
     kristina.sahle@sanitetskvinnene.no 
     Tlf: 934 11 646

     Ansvarsområder: Flerkulturell doula

 
Tegnet portrett av kvinne
    Laial Janet Ayoub

     Nasjonal prosjektleder Kvinnehelsehus
     laial.ayoub@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 
400 71 655

 

Lindtner
   Kaia Helgemo Lindtner

    Prosjektleder Kvinnehelsehus Kristiansand
    kaia.lindtner@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 480 30 584

 

   


Organisasjon og utvikling

 

Tone Lill Hammerlund
  Tone Lill Hammerlund

    Avdelingsleder organisasjon og utvikling 
    tone.hammerlund@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 909 83 494
     

 

 
Aurora Eck Nilsen
    Aurora Eck Nilsen

     Politisk rådgiver
     aurora.nilsen@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 920 71 867

 

 
Elisabeth T. Swärd
    Elisabeth T. Swärd

     Spesialrådgiver Kvinnehelse
     
elisabeth.sward@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 958 02 425
     Ansvarsområder: Overordnet faglig, strategisk, og politisk l Koordinator Kvinnehelsealliansen l Eksterne oppdrag og tiltak 

 

Tegnet portrett av kvinne
    Laila Margrethe Thomassen

     Juridisk rådgiver
     laila.thomassen@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 907 57 450
    Ansvarsområder: Generell juridisk bistand til lokalforeninger og fylkesforeninger som eier virksomheter og eiendommer l Rammevilkår for ideell sektor

 

Ida Heiaas
    Ida Heiaas

     Forskningsansvarlig 
     ida.heiaas@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 922 37 766 
     Ansvarsområder: Forskning l Utvikling l Partnerskap

 

Ellen Bugge
    Ellen D. Bugge

    Senior rådgiver Kvinnehelsehus og koordinator tilskudd
    ellen.bugge@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 412 33 180
    Ansvarsområder: Utvikling og drift av kvinnehelsehus | Tilskudd

 

Profilbilde Karin Tuvmarken
    Karin Tuvmarken

     Rådgiver  
     karin.tuvmarken@veiledningssenter.no
     Tlf: 41 17 56 28
     Ansvarsområder: Rådgiver for veiledningssentrene i 50%-stilling | Koordinering og utvikling av felles utviklingstiltak.

 

Tina arrangement ansvarlig Norske Kvinners Sanitetsforening
   Tina Hjorth-Moritzsen

    Arrangementsansvarlig
    tina.hjorth-moritzsen@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 414 14 211

 

 


 

KOMMUNIKASJON- OG MARKED

bilde
    Hanne Rustad

    Avdelingsleder
    
hanne.rustad@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 906 89 229
     

 

Christina Johnsen
    Christina Grønnevik Johnsen

     Seniorrådgiver næringsliv og marked
     Christina.Johnsen@sanitetskvinnene.no

      Tlf: 917 20 230 


 

Beate Framdal
    Beate Framdal

     Kommunikasjonsrådgiver
     beate.framdal@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 915 52 882
     Ansvarsområder: Redaktør for medlemsbladet Fredrikke | Historisk informasjon | Trygge lokalsamfunn

 

Julie H
    Julie Haugsand

     Rådgiver sosiale medier
     julie.haugsand@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 994 52 509
 

 

Line Schou
   Line Anita Schou

    Kommuniksjonsrådgiver
    line.schou@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 970 16 841
    Ansvarsområder: Forskningsformidling og kvinnehelse

 

Magalie Fierve
    Magalie Fievre

    Rådgiver medlemsrekruttering og kampanjer 
    magalie.fievre@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 995 29 532  

 

 
Webredaktør i Norske Kvinners sanitetsforening
    Lena Eriksen

     Webredaktør og nettbutikk
      Yelena.eriksen@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 932 61 210
 

 

Helene Kjær Solberg
  Helene Kjær Solberg

  Ansvarlig medlemsservice
  helene.solberg@sanitetskvinnene.no
  Ansvarsområde: Medlemspleie og kundereisen, CRM, effektivisering og digitalisering av medlemssystemet

 

 

annonym kvinne
 Karoline Marie Jensen

 Rådgiver medlemsservice
 karoline.jensen@sanitetskvinnene.no

 

 

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

Heidi Kristiansen
     Heidi Kristiansen

     Økonomisjef
     
heidi.kristiansen@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 900 68 589
     Ansvarsområder: Budsjettering | Rapportering | Planer | Interne prosjekter

 

Tegnet portrett av kvinne
    Pernille Austerheim

    Controller
    pernille.austerheim@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 938 80 000
    Ansvarsområder: Internrapportering | Lokalforeningenes årsrapportering | Momskompensasjonssøknader | Digitaliseringsprosesser

 

Tegnet portrett av kvinne
    Ewa Magdalena Lorentzen

     Regnskapsansvarlig
   
  Ewa.lorentzen@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 916 11 154 
    

 

Tegnet portrett av kvinne
   Linn Aamodt

   IT/Servicemedarbeider
   linn.aamodt@sanitetskvinnene.no
   Ansvarsområder: Sentralbord, administrasjon, IT-ansvarlig 

 

May Gudevold Boutangache
    May Gudevold Boutangache

    Administrasjonskonsulent
    may.boutangache@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 479 71 081
    Ansvarsområder: Postmottak og arkiv l Fakturering og purringer

 

Ragnhild H. Bommen
    Ragnhild H. Bommen 

     Seniorrådgiver HR og administrasjon
     
ragnhild.bommen@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 976 32 059
     Ansvarsområder: HR | Personaloppfølging| Varslingsrutiner

 

annonym kvinne
    Afshan Rehman

     Rådgiver HR og administrasjon
     afshan.rehman@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 400 57 790
     Ansvarsområder: HR | Rekruttering