Sekretariatet er organisasjonens administrative apparat.

Sentralbord: 24 11 56 20
Postmottak: post@sanitetskvinnene.no

Post- og besøksadresse: 
Kirkegata 15,
0153 Oslo

STAB

Malin Stensønes ny generalsekretær i Sanitetskvinnene
    Malin Stensønes

     Generalsekretær 
   
 malin.stensones@sanitetskvinnene.no
    

 

Lisa- sophie

 

   Lisa-Sophie Lundh

    Rådgiver for generalsekretær 
    lisa.lundh@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 945 030 27

                        

 

FAG                                                                                                                   

Profilbilde Elisabeth Dahl
    Elisabeth Dahl Hansen

     Avdelingsleder fagavdelingen
     elisabeth.hansen@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 916 38 460
     Ansvarsområder: Ledelse og koordinering av fagavdelingen  | Utvikling og drift av aktiviteter l Planer og budsjett l Pådriver og innspill til ulik politikk l Bidra til å sikre gode rammevilkår for organisasjonen

 

May Britt Buhaug
    May Britt Buhaug

     Seksjonsleder beredskap, oppvekst og folkehelse
     maybritt.buhaug@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 975 48 751
     Ansvarsområder: Ledelse og koordinering av seksjon beredskap, oppvekst og folkehelse | Utvikling og drift av aktiviteter | Planer og budsjett |   Pådriver og innspill til ulik politikk

 

Anniken Schwamborn
     Anniken Schwamborn

      Seksjonsleder Vold, integrering og kvinnehelse
      anniken.schwamborn@sanitetskvinnene.no
      Tlf: 984 55 628

      Ansvarsområder: Ledelse og koordinering av seksjon vold, integrering og kvinnehelse | Utvikling og drift av aktiviteter | Planer og budsjett | Pådriver og innspill til ulik politikk
      

 
Andrea Svarstad
    Andrea Svarstad

     Rådgiver beredskap
     andrea.svarstad@sanitetskvinnene.no 
     Tlf: 478 83 531
     Ansvarsområder: Samfunnssikkerhet og beredskap | Omsorgsberedskap-basisaktivitet
     Prosjektleder  "Trygg Sammen"
 

Anne-Bente Stigen Berg
    Anne-Bente Stigen Berg 

    Seniorrådgiver folkehelse
    absb@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 944 97 687
    Ansvarsområder: Folkehelse med fokus på fysisk og psykisk helse l Kanskje kommer kongen l  Kløvertur - basisaktivitet

 
Cecilia Skavlan
    Cecilia Skavlan

     Seniorrådgiver oppvekst
     cecilia.skavlan@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 928 20 108
     Ansvarsområder: Min dag i dag l En håndsrekning – Egmont Fonden

 
annonym kvinne
      Cathrine H. Salvesen

       Seniorrådgiver migrasjon og oppvekst
       
cathrine.salvesen@sanitetskvinnene.no
       Tlf: 934 46 718
       Ansvarsområder: Asylfeltet – aktivitet for kvinner og barn på asylmottak l Sisterhood – basisaktivitet
 

Tonje Solem
       Tonje Margrethe Solem

         Rådgiver integrering      
         
tonje.solem@sanitetskvinnene.no
         Tlf: 986 99 529 
         Ansvarsområder: Helsekompetanse og foreldreskap i nytt land | Prosjektleder "Motherhood"

 

Ingvild Badwar
       Ingvild Badhwar Valen-Sendstad

         Seniorrådgiver integrering      
         ibvs@sanitetskvinnene.no
         Tlf: 940 18 801
         Ansvarsområder: migrasjonshelse | helsekompetanse | kvinnehelse | Språkvenn- basisaktivtet 

 

Pernille Næss
       Pernille Næss

         Prosjektleder 
         pernille.naess@sanitetskvinnene.no
         Tlf: 932 19 484
         Ansvarsområder: «Sammen redder vi liv» - eldre og førstehjelp l Omsorgsberedskap - basisaktivitet l Vaksinasjonsprosjektet

 

Tegnet portrettbilde av kvinne
      Marit Stene Severinsen

       Prosjektleder Flerkulturell doula
       marit.severinsen@sanitetskvinnene.no
       Tlf: 995 64 277
    Ansvarsområder: Prosjektleder Flerkulturell doula- fødselsstøtte til sårbare kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn | Kvinnehelse

 

Profilbilde av Stine Nordhagen
      Stine Nordhagen 

       Seniorrådgiver barn og unge
       stine.nordhagen@sanitetskvinnene.no
       Tlf: 934 17 511
       Ansvarsområder: Lesevenn - basisaktivitet | Dig In - basisaktivitet

 

Profil: Eli Beenfeldt
    Eli Beenfeldt 

     Seniorrådgiver vold mot kvinner
     eli.beenfeldt@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 938 80 065
     Ansvarsområder: Ressursvenn - basisaktivitet | Rød knapp-alliansen - Stopp vold mot kvinner | Women's Health Association of      Ethiopia (WHAE) i Etiopia - Sanitetskvinnenes søsterorganisasjon

Tegnet portrettbilde av kvinne
    Stine Torgersen

     Seniorrådgiver vold mot kvinner
     stine.torgersen@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 452 99 953
     Ansvarsområder: Ressursvenn basisaktivitet | Utvikling av ny lavterskel aktivitet på voldsfeltet. 

 

Annonym mann - portrett
   Nils Arne Skaret

    Rådgiver beredskap 
    nils.arne.skaret@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 481 68 010
    Ansvarsområde: Nasjonale og regionale beredskapsprosjekt

 

Vickey Bonafede
    Vickey Groll Bonafede

    Prosjektleder/ Seniorrådgiver beredskap
    vickey.bonafede@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 958 49 681
    Ansvarsområder: Samfunnssikkerhet og beredskap | Prosjektleder ORKLA samarbeidet og Trygghetstreff | Nasjonale og regionale beredskapsprosjekt

 

Emmanuel Bergstrøm
    Emmanuel N.A. Bergstrøm Amarh

     Prosjektkoordinator integrering
     emmanuel.bergstrom@sanitetskvinnene.no
      
Tlf: 992 99 402
      Ansvarsområder: Lokalforeningskontakt på integreringsfeltet

     
Tegnet portrett av kvinne
    Laial Janet Ayoub

     Nasjonal prosjektleder Kvinnehelsehus
     laial.ayoub@sanitetskvinnene.no
      Tlf: 
400 71 655

 

Lindtner
   Kaia Helgemo Lindtner

    Prosjektleder Kvinnehelsehus Kristiansand
    kaia.lindtner@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 480 30 584

 

 

Tegnet portrett av kvinne
Signe Nilssen Stafne

Prosjektleder Kvinnehelsehuset Trondheim
 signe.stafne@sanitetskvinnene.no
 Tlf: 480 71 766

 

          

                           


Organisasjon og utvikling

 

Tone Lill Hammerlund
  Tone Lill Hammerlund

    Konstituert leder for avdelingen organisasjon og utvikling 
    tone.hammerlund@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 909 83 494
     

 

Profilbilde av Cathrine Linn Christiansen
   Cathrine Linn Kristiansen

    Rådgiver kvinnehelse og kommunikasjon
    cathrine.linn.kristiansen@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 922 50 214
   

 

Aurora Eck Nilsen
    Aurora Eck Nilsen

     Politisk rådgiver
     aurora.nilsen@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 920 71 867

 

 
Elisabeth T. Swärd
    Elisabeth T. Swärd

     Spesialrådgiver
     
elisabeth.sward@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 958 02 425
     Ansvarsområder: Kvinnehelse, medisin og helse generelt, fag og politikk. l N.K.S.’ forskingsfond og kontakt med Ekspertpanelet. Formidling av forskning og kvinnehelse. Programleder for forskningspodden "Rosa resept". Medlem av Kvinnehelseutvalget som leverer ny NOU på kvinnehelse i 2023. 

Tegnet portrett av kvinne
    Laila Margrethe Thomassen

     Advokat
     laila.thomassen@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 907 57 450
    Ansvarsområder: Generell juridisk bistand til lokalforeninger og fylkesforeninger som eier virksomheter og eiendommer l Rammevilkår for ideell sektor

 

Ida Heiaas
    Ida Heiaas

     Seniorrådgiver forskning og utvikling 
     ida.heiaas@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 922 37 766 
     Ansvarsområder: Koordinator til Stiftelsen Dam. Forskningssøknader l Bistår lokalforeninger, interne og eksterne søkere med prosjektutvikling, søknadsutforming og prosjektrapportering. Informasjon og formidling.

Ellen Bugge
    Ellen D. Bugge

    Senior prosjektrådgiver 
    ellen.bugge@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 412 33 180
    Ansvarsområder: Veiledning eksternfinansiert prosjektstøtte, inkludert bistand til lokalforeninger, fagpersoner og samarbeidspartnere; Mamma Mia programmet; samarbeidsprosjektet Early Intervention after Rape og behovskartlegging kvinnehelsehuset i Oslo.

Profilbilde Karin Tuvmarken
    Karin Tuvmarken

     Rådgiver  
     karin.tuvmarken@veiledningssenter.no
     Tlf: 41 17 56 28
     Ansvarsområder: Rådgiver for veiledningssentrene i 50%-stilling | Koordinering og utvikling av felles utviklingstiltak.

 

Tegnet portrett av kvinne
Tina Hjorth-Moritzsen

Arrangementsansvarlig
tina.hjorth-moritzsen@sanitetskvinnene.no
Tlf: 414 14 211

 

 


 

KOMMUNIKASJON- OG MARKED

bilde
    Hanne Rustad

    Kommunikasjon og markedsdirektør
    
hanne.rustad@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 906 89 229
     Ansvarsområder: Ledelse og koordinering av kommunikasjons- og markedsarbeidet, planer og budsjett.

 

Christina Johnsen
    Christina Grønnevik Johnsen

     Seniorrådgiver næringsliv og marked
     Christina.Johnsen@sanitetskvinnene.no

      Tlf: 917 20 230 


 

Beate Framdal
    Beate Framdal

     Rådgiver kommunikasjon og marked
     beate.framdal@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 915 52 882
     Ansvarsområder: Redaktør for medlemsbladet Fredrikke | Historisk informasjon

 

Julie H
    Julie Haugsand

     Kommuniksjonsrådgiver nettsider og sosiale medier
     julie.haugsand@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 994 52 509
 

 

Line Schou
   Line Anita Schou

    Kommuniksjonsrådgiver
    line.schou@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 970 16 841
    Ansvarsområder: Forskningsformidling og kvinnehelse

 

Magalie Fierve
    Magalie Fievre

    Rådgiver medlemsrekruttering og kampanjer 
    magalie.fievre@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 995 29 532  

 

 

Helene Kjær Solberg
  Helene Kjær Solberg

  Ansvarlig medlemsservice
  helene.solberg@sanitetskvinnene.no
  Ansvarsområde: Medlemspleie og kundereisen, CRM, effektivisering og digitalisering av medlemssystemet.

 

 

 

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

Profilbilde Lene Baarlid
    Lene Magnussen Baarlid

     Direktør økonomi og virksomhetsstyring
     
lene.baarlid@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 905 93 469
     Ansvarsområder: Leder økonomi- og administrasjonsavdelingen | Analyser, strategi og virksomhetsstyring | Endringsprosesser |            Planer og budsjett | Risiko, økonomistyring og rapportering | IKT og digitalisering

Heidi Kristiansen
     Heidi Kristiansen

     Økonomisjef
     
heidi.kristiansen@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 900 68 589
     Ansvarsområder: Budsjettering | Rapportering | Planer | Interne prosjekter

 

Annonym mann - portrett
   Harald Skutle 
    IT-ansvarlig
   harald.skutle@sanitetskvinnene.no 
   Tlf: 934 83 757

 

Tegnet portrett av kvinne
    Pernille Austerheim

    Controller
    pernille.austerheim@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 938 80 000
    Ansvarsområder: Internrapportering | Lokalforeningenes årsrapportering | Momskompensasjonssøknader | Digitaliseringsprosesser

 

Tegnet portrett av kvinne
    Wenche Kopperud

    Regnskapsfører
    wenche.kopperud@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 905 11 575
    Ansvarsområder: Regnskap, budsjett, rapportering og lønn for veiledningssentrene | Rapportering til offentlige myndigheter | Lønn

 

May Gudevold Boutangache
    May Gudevold Boutangache

    Administrasjonskonsulent
    may.boutangache@sanitetskvinnene.no
    Tlf: 479 71 081
    Ansvarsområder: Postmottak og arkiv l Fakturering og purringer

 

Ragnhild H. Bommen
    Ragnhild H. Bommen 

     Seniorrådgiver HR og administrasjon
     
ragnhild.bommen@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 976 32 059
     Ansvarsområder: HR | Personaloppfølging| Varslingsrutiner

 

annonym kvinne
    Afshan Rehman

     Rådgiver HR og administrasjon
     afshan.rehman@sanitetskvinnene.no
     Tlf: 400 57 790
     Ansvarsområder: HR | Rekruttering