Image
Sammen løfter vi kvinnehelse

Vipps valgfritt beløp: 0803

Kontonummer: 1506.13.49267

VippsQR 0803
For faktura send e-post til: post@sanitetskvinnene.no 
 
På spleisene er det gode eksempler på hva vi konkret bruker pengene til. Du kan og lage din egen innsamling. Vi har tre områder vi trenger støtte til nå: 

Du kan lage din egen innsamling til inntekt for vårt arbeid. Opprett en Spleis her. 

For bedrifter og organisasjoner, ta kontakt med Christina Johnsen tlf. 917 20 230  

e-post christina.johnsen@sanitetskvinnene.no 

Image
Kvinnehelse

Du kan også støtte våre fond med øremerkede midler:  

N.K.S. Fond  Kontonummer   Vippsnummer

Kvinnehelseforskningsfondet

 1506.52.24787  8088
Forskningsfondet for barn og unge  1506.52.24817

 724989

Utenlandsfondet  1506.52.24825  724985
Min dag i dag  1506.52.24876  724973

 

I over 100 år har vi bidratt til bedre helse og livsvilkår for kvinner, barn og ungdom. N.K.S. har også egne fond hvor midlene går uavkortet til kvinnehelseforskning og forskning på barn og unges helse, aktiviteter for å glede barn og ungdom

Kjøp maiblomst - støtt vårt arbeid for barn og unge

I ukene før 17. mai selges maiblomster som en fin maipynt med mening. Kjøper du en maiblomst til jakkeslaget eller bilen fra en lokalforening nær deg, støtter du Sanitetskvinnens arbeid for barn og unge. 

Gi en gave til Sanitetskvinnenes julegavefond 

Ønsker du å donere en julegave til et barn som trenger det? Vipps et valgfritt beløp til 694644 og merke gaven med «julegavefondet» eller benytt kontonummer 1506 13 49267.   

Minnegaver og testamentariske gaver

For henvendelser om minnegaver og testamentariske gaver, vennligst ta kontakt på telefon: 24 11 56 20 eller post@sanitetskvinnene.no 

Skattefradrag for privatpersoner

Ta kontakt med oss om du ønsker skattefradrag på post@sanitetskvinnene.no

Se øvrig informasjon på skatteetatens sider: Gaver til frivillige organisasjoner - Skatteetaten

Tusen takk for ditt bidrag!

Image
Sanitetskvinnene Barn og unge

 

Logo Innsamlingskontrollen