N.K.S. Veiledningssentre for pårørende til mennesker med rus og psykiske lidelser er et gratis lavterskeltilbud. Som pårørende kan man oppleve store belastninger, og målsettingen med sentrene er å bidra til økt livskvalitet og mestring. Veiledningen gis gjennom gruppesamtaler og individuell samtale. Vi tilbyr også mestringskurs. Du kan lese mer om våre fem sentre her.

Image
Et hus/Bygg: avbildet er Veiledningssenter Øst

N.K.S. Veiledningssenter Øst-Norge dekker fylkene: Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Hedmark og Oppland.

Vi har hovedkontor på Lørenskog i Akershus kommune og en avdeling i Lillehammer. I tillegg har vi et såkalt satelittkontor i Lier, hvor vi er fast 1 dag per måned.

Image
Bygget hvor Veiledningssenter Sør-Norge, avd. Skien holder til

Veiledningssenteret i Sør-Norge dekker Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Hovedkontoret ligger i Skien. Vi har avdelingskontor i Kristiansand, samt faste kontordager i Tønsberg, Kragerø og Mandal.

Image
Veiledningssenteret avd. Sandnes

N.K.S. Veiledningssenter Vest-Norge dekker i hovedsak Rogaland fylke med hovedkontor i Sandnes og avdelingskontor i Haugesund. Vi har også en del samtaler med pårørende i Hordaland da det ikke finnes et eget pårørendetilbud der.

Image
Et hus/bygg: avbildet er Veiledningssenter Midt-Norges hus.

N.K.S. Veiledningssenter Midt-Norge dekker 83 kommuner i to fylker: Møre og Romsdal og Trøndelag. 

Image
Bygget hvor veiledningssenteret i Nord-Norge hører til.

Veiledningssenteret i Nord-Norge dekker 87 kommuner i 3 fylker; Nordland, Troms og Finnmark, og tilbyr samiskspråklig veileder.

Siste nytt

See alle
Image
Pengegave

Rosenborg ballklubb overrakte tirsdag 17. desember en pengegave til N.K.S. Veiledningssenteret Midt-Norge. Tusen takk for gaven!