N.K.S. Veiledningssentre for pårørende til mennesker med rus og psykiske lidelser er et gratis lavterskeltilbud. Som pårørende kan man oppleve store belastninger, og målsettingen med sentrene er å bidra til økt livskvalitet og mestring. Veiledningen gis gjennom gruppesamtaler og individuell samtale. Vi tilbyr også mestringskurs. Du kan lese mer om våre fem sentre her.

 

Brosjyre veiledningssentrene 2020 (pdf)

Image
Et hus/Bygg: avbildet er Veiledningssenter Øst

N.K.S. Veiledningssenter Øst-Norge dekker fylkene: Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Hedmark og Oppland.

Vi har hovedkontor på Lørenskog i Akershus kommune og en avdeling i Lillehammer. I tillegg har vi et såkalt satelittkontor i Lier, hvor vi er fast 1 dag per måned.

Image
Bygget hvor Veiledningssenter Sør-Norge, avd. Skien holder til

Veiledningssenteret i Sør-Norge dekker Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Hovedkontoret ligger i Skien. Vi har avdelingskontor i Kristiansand, samt faste kontordager i Tønsberg, Kragerø og Mandal.

Image
Veiledningssenteret avd. Sandnes

N.K.S. Veiledningssenter Vest-Norge dekker i hovedsak Rogaland fylke med hovedkontor i Sandnes og avdelingskontor i Haugesund. Vi har også en del samtaler med pårørende i Hordaland da det ikke finnes et eget pårørendetilbud der.

Image
Et hus/bygg: avbildet er Veiledningssenter Midt-Norges hus.

N.K.S. Veiledningssenter Midt-Norge dekker 64 kommuner i to fylker: Møre og Romsdal og Trøndelag. 

Image
Bygget hvor veiledningssenteret i Nord-Norge hører til.

Veiledningssenteret i Nord-Norge dekker 87 kommuner i 3 fylker; Nordland, Troms og Finnmark, og tilbyr samiskspråklig veileder.

Siste nytt

See alle
Image
Pengegave

Rosenborg ballklubb overrakte tirsdag 17. desember en pengegave til N.K.S. Veiledningssenteret Midt-Norge. Tusen takk for gaven!