N.K.S. Veiledningssenter for pårørende til mennesker med rus og psykiske lidelser er et gratis lavterskeltilbud. Som pårørende kan man oppleve store belastninger, og målsettingen med sentrene er å bidra til økt livskvalitet og mestring. Veiledningen gis gjennom gruppesamtaler og individuell samtale. Vi tilbyr også mestringskurs. Du kan lese mer om våre fem sentre her.

 

På grunn av Covid-19/koronasituasjonen samfunnet står i idag, har veiledningssentrene ikke fysiske møter med pårørende.

Vi er likevel tilgjengelig på telefon:

N.K.S. Veiledningssenter Øst-Norge: 40 03 10 93

N.K.S. Veiledningssenter Sør-Norge: 35 52 77 05

N.K.S. Veiledningssenter Vest-Norge: (Sandnes) 51 66 42 02, (Haugesund) 52 71 78 80

N.K.S. Veiledningssenter Midt-Norge: 45 14 21 44

N.K.S. Veiledningssenter Nord-Norge: (Alta) 95 72 32 62, (Bodø) 46 85 52 62

Les mer her.

 

Brosjyre veiledningssentrene 2020 (pdf)

Image
Et hus/Bygg: avbildet er Veiledningssenter Øst

N.K.S. Veiledningssenter Øst-Norge dekker fylkene: Oslo, Viken og Innlandet

Vi har hovedkontor på Lørenskog i Akershus kommune og en avdeling i Lillehammer. I tillegg har vi et såkalt satelittkontor i Lier, hvor vi er fast 1 dag per måned.

Image
Bygget hvor Veiledningssenter Sør-Norge, avd. Skien holder til

Veiledningssenteret i Sør-Norge dekker Vestfold og Telemark fylke og Agder fylke. Hovedkontoret ligger i Skien. Vi har avdelingskontor i Kristiansand, samt faste kontordager i Tønsberg, Kragerø og Mandal.

Image
Veiledningssenteret avd. Sandnes

N.K.S. Veiledningssenter Vest-Norge dekker i hovedsak Rogaland fylke med hovedkontor i Sandnes og avdelingskontor i Haugesund. Vi har også en del samtaler med pårørende i Hordaland da det ikke finnes et eget pårørendetilbud der.

Image
Et hus/bygg: avbildet er Veiledningssenter Midt-Norges hus.

N.K.S. Veiledningssenter Midt-Norge dekker 64 kommuner i to fylker: Møre og Romsdal og Trøndelag. 

Image
Bygget hvor veiledningssenteret i Nord-Norge hører til.

Veiledningssenteret i Nord-Norge dekker 87 kommuner i 3 fylker; Nordland, Troms og Finnmark, og tilbyr samiskspråklig veileder.

Siste nytt

See alle
Image
to hender holder sammen

I forbindelse med vårt felles ansvar for å begrense/ stoppe spredning av Covid-19 gjør vi noen endringer knyttet til vårt tilbud. 

Image
Pengegave

Rosenborg ballklubb overrakte tirsdag 17. desember en pengegave til N.K.S. Veiledningssenteret Midt-Norge. Tusen takk for gaven!