N.K.S. Veiledningssenter for pårørende til mennesker med rus og psykiske lidelser er et gratis lavterskeltilbud. Som pårørende kan man oppleve store belastninger, og målsettingen med sentrene er å bidra til økt livskvalitet og mestring. Veiledningen gis gjennom gruppesamtaler og individuell samtale. Vi tilbyr også mestringskurs. Du kan lese mer om oss ved å klikke på de ulike regionene i menyen over.

 

N.K.S. Veiledningssenter Øst-Norge: 40 03 10 93

N.K.S. Veiledningssenter Sør-Norge: 35 52 77 05

N.K.S. Veiledningssenter Vest-Norge: (Sandnes) 51 66 42 02, (Haugesund) 52 71 78 80

N.K.S. Veiledningssenter Midt-Norge: 45 14 21 44

N.K.S. Veiledningssenter Nord-Norge: (Alta) 95 72 32 62, (Bodø) 46 85 52 62

Les mer her.

 

Brosjyre veiledningssentrene 2020 (pdf)

Image
Et hus/Bygg: avbildet er Veiledningssenter Øst

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende til rusavhengige/psykisk syke Sør-Øst er et gratis lavterskeltilbud for pårørende i alle aldre som er berørt av noen som sliter med rus og/eller psykisk lidelse

Image
Veiledningssenteret avd. Sandnes

N.K.S. Veiledningssenter Vest-Norge dekker i hovedsak Rogaland fylke med hovedkontor i Sandnes og avdelingskontor i Haugesund. Vi har også en del samtaler med pårørende i Hordaland da det ikke finnes et eget pårørendetilbud der.

Image
Et hus/bygg: avbildet er Veiledningssenter Midt-Norges hus.

N.K.S. Veiledningssenter Midt-Norge er et tilbud til alle som er berørt av noen som sliter med rus, psykisk sykdom eller spilleproblem.

Image
Bygget hvor veiledningssenteret i Nord-Norge hører til.

NKS veiledningssenter for pårørende i Nord-Norge er et tilbud for alle som har noen de er glad i som sliter med rus og/eller psykiske lidelser. 

 

Siste nytt

Image
veiledningssenter barn

På veiledningssentrene til N.K.S. for pårørende til rus og psykiatri, melder barn at de har fått tilleggsbelastninger som følge av…

Image
to hender holder sammen

Vi har samtaler med pårørende på våre kontor i henhold til smittevernreglene i de aktuelle kommunene. Bare ta kontakt…

Image
Tekst fra barn

Hva er en fadderavtale og hvordan går vi frem for å støtte dette unike tilbudet i regi av sanitetskvinnene?