N.K.S. Veiledningssenter for pårørende til mennesker med rus og psykiske lidelser er et gratis lavterskeltilbud. Som pårørende kan man oppleve store belastninger, og målsettingen med sentrene er å bidra til økt livskvalitet og mestring. Veiledningen gis gjennom gruppesamtaler og individuell samtale. Vi tilbyr også mestringskurs. Du kan lese mer om våre fem sentre her.

 

På grunn av Covid-19/koronasituasjonen samfunnet står i idag, har veiledningssentrene ikke fysiske møter med pårørende.

Vi er likevel tilgjengelig på telefon:

N.K.S. Veiledningssenter Øst-Norge: 40 03 10 93

N.K.S. Veiledningssenter Sør-Norge: 35 52 77 05

N.K.S. Veiledningssenter Vest-Norge: (Sandnes) 51 66 42 02, (Haugesund) 52 71 78 80

N.K.S. Veiledningssenter Midt-Norge: 45 14 21 44

N.K.S. Veiledningssenter Nord-Norge: (Alta) 95 72 32 62, (Bodø) 46 85 52 62

Les mer her.

 

Brosjyre veiledningssentrene 2020 (pdf)

Image
Et hus/Bygg: avbildet er Veiledningssenter Øst

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Sør- og Øst-Norge er et gratis og lavterskeltilbud for alle som har noen de er glad i som sliter med rus og/eller psykiske lidelser.

Image
Veiledningssenteret avd. Sandnes

N.K.S. Veiledningssenter Vest-Norge dekker i hovedsak Rogaland fylke med hovedkontor i Sandnes og avdelingskontor i Haugesund. Vi har også en del samtaler med pårørende i Hordaland da det ikke finnes et eget pårørendetilbud der.

Image
Et hus/bygg: avbildet er Veiledningssenter Midt-Norges hus.

N.K.S. Veiledningssenter Midt-Norge er et tilbud til alle som er berørt av noen som sliter med rus, psykisk sykdom eller spilleproblem.

Image
Bygget hvor veiledningssenteret i Nord-Norge hører til.

NKS veiledningssenter for pårørende i Nord-Norge er et tilbud for alle som har noen de er glad i som sliter med rus og/eller psykiske lidelser. 

 

Siste nytt

Se alle
Image
Tekst fra barn

Hva er en fadderavtale og hvordan går vi frem for å støtte dette unike tilbudet i regi av sanitetskvinnene?

Image
Årsrapport 2019

Årsrapporten for NKS veiledningssenter for pårørende i Nord Norge 2019 er klar!

Image
Til deg

" Til deg " er en bok med tekster om liv satt på vent, bekymringer og vanskelige følelser - om åpenhet, håp og egenomsorg.