Hopp til hovedinnhold

Foreningsnett

I front for kvinners helse - trygge liv for alle

Sanitetskvinnene
Kvinnehelsehuset Bergen

Nytt og nyttig

Her finner dere oversikt over alle nyhetsbrevene for de siste tre årene.

kvinner i et styre på arbeidsgiverkurs

Styre og stell

Her finner dere vedtektene, strategiene og annen informasjon dere trenger i styrearbeid.

Sanitetskvinnene lager mat til redningsmannskap

Våre aktiviteter lokalt

Vi har mange ulike lokale aktiviteter. Her får dere tips og råd om hvordan jobbe med de forskjellige aktivitetene, inkludert aktiviteter for frivillige og samarbeid med lokalt næringsliv.

Sanitetskvinnenes Fredrikkepris 2022

Arrangementer/Interne samlinger

Sanitetskvinnene arrangerer årlig møter og kurs, både nasjonalt og regionalt. På disse sidene finner dere informasjon om tidligere og framtidige arrangementer og kurs, alt fra landsmøte til Fredrikkeprisen.

People standing behind a desk and smiling

Medlemsverving, kampanjer og synlighet

Her finner dere tips til verving og pleie av nye medlemmer, bilder, filmer og generell powerpoint-presentasjon om N.K.S.. Vi har også laget en del materiell til bruk i foreningenes profileringsarbeid og informasjon om bruk av sosiale medier.

Øremerkede N.K.S. fond

Kontonummer: 1506.52.24787

Vippsnummer: 8088

Kontonummer: 1506.52.24817

Vippsnummer: 724989

Mange sanitetsforeninger inngår treårige fadderavtaler med veiledningssentrene. Disse avtalene er en av de viktigste og mest forutsigbare inntektskildene til sentrene. Vi ønsker flere faddere hjertelig velkommen.