Hopp til hovedinnhold

Ressursvenn

Etter brudd med overgriper opplever mange voldsutsatte kvinner å stå helt alene, uten nettverk. En Ressursvenn er en frivillig som kobles sammen med en kvinne som har levd med en voldelig partner.

Hovedmålet med Ressursvenner er at de frivillige skal være en støttespiller og et medmenneske for de voldsutsatte.

Ressursvenn

 

Søknadsbeløp: varierende

Søknadsfrist: fortløpende

Søknadsskjema: ta kontakt med Eli Beenfeldt, telefon: 938 80 065

Dere kan også søke midler lokalt. Mange kommuner har stipender, legater eller deler ut priser til frivillige organisasjoner. Les også her:

Må fylles ut av frivillige og lokalforening

OBS. samarbeidsavtalen (både den norske og engelske versjonen) må tilpasses hver frivillig og lokalforening

Noen av våre aktiviteter krever både politiattest og etikk- og taushetserklæring. Alle lokalforeningsledere skal gjennomgå og samle inn underskrevne etikk- og taushetserklæringer på lokalt nivå, fra styremedlemmer og aktiviteter.

E-læringskurs:

Etikk- og taushetserklæring

Politiattest

Forsikring

N.K.S. har inngått en kollektiv ulykkesforsikringsavtale med Tryg Forsikring som dekker "ulykke inntruffet under utførelse av dugnadsarbeid for forsikringstaker" for våre medlemmer/ frivillige.

Les mer om forsikringen.

Rekruttering av frivillige

Frivillig.no har mange tips til rekruttering av frivillige. 

Kontakt 

Har du spørsmål ta kontakt med Eli Beenfeldt, telefon: 938 80 065