Hopp til hovedinnhold

Våre aktiviteter

Vi har mange ulike lokale aktiviteter. Her kan dere lese mer om alle aktiviteter dere kan starte, få opplæring i og søke støtte til. Her får dere også tips til samarbeid med lokalt næringsliv.

Sekretariatet vil gjerne ha nyttige tilbakemeldinger fra lokalforeningene som ønsker å starte eller er allerede i gang med aktivitetene på materiellet vi har utarbeidet. Vi ønsker å utvikle materiellet videre for å gjøre jobben deres lettere. Vi kan også sette lokalforeninger som driver med samme aktivitet i kontakt med hverandre.

På sidene under finner dere all informasjon dere trenger for å starte, gjennomføre og følge opp aktiviteter for frivillige i lokalforening.

Til noen av prosjektene kan dere søke midler hos Stiftelsen Dam. Vi har laget en oversikt over kriteriene og hva som er viktig for søknaden.

Beredskap i lokalmiljø

Omsorgsberedskapsgrupper

Frivillige i omsorgsberedskapsgruppene skal bistå ved behov og er et verdifullt supplement til det offentlige beredskapsarbeidet. Vi har medlemmer med lokalkunnskap, menneskekunnskap og mange har erfaring fra omsorgsarbeid. Trygghet, varme og omsorg er viktige faktorer for mennesker i kriser, og der kan vi bidra.

Sanitetskvinnenes aktiviteter for innvandrerkvinner

Integrering

Innvandrere er forskjellige og har ulike behov. Mange klarer seg fint på egenhånd. For andre kan det være strevsomt å lære seg et nytt språk, få venner, bli kjent med det norske helsevesenet og få seg jobb. 

Ressursvenn

Ressursvenn

Etter brudd med overgriper opplever mange voldsutsatte kvinner å stå helt alene, uten nettverk. En Ressursvenn er en frivillig som kobles sammen med en kvinne som har levd med en voldelig partner.

Eldre par på tur

Eldre

Et godt liv handler om aktiviteter som kan styrke fysisk og psykisk helse, skape sosiale felleskap gjennom gode møteplasser og gleden av å dele et godt måltid, uansett alder.

Politisk påvirkning

Politisk verktøykasse

Kvinnehelse NOU

Sanitetskvinnene deler ut mat fra Orkla

Næringsliv

Mange lokale bedrifter stiller seg positivt til samarbeid med lokale foreninger. Her får dere tips til hvordan dere kan jobbe med lokalt næringsliv.

Dig in aktivitet

Dig In

Gi ungdommer som bor alene gode og smarte matvaner.

frivillig sanitetskvinne som leser for barna

Lesevenn

Høytlesing for barn skaper gode møter mellom barn og voksne. Lesevenn passer for barn i alle aldre.