Hopp til hovedinnhold

Bli frivillig i Sanitetskvinnene

Engasjer deg i kvinners helse og trygge lokalsamfunn

Sanitetskvinnene deler ut mat fra Orkla

Vil du gjøre en forskjell for de mest sårbare i ditt lokalsamfunn? Bli frivillig i Sanitetskvinnene.

Som frivillig hos kan du hjelpe de som trenger det mest i ditt nærmiljø. Vi har mange aktiviteter du kan engasjere deg i, og du får god opplæring slik at du blir trygg i rollen som frivillig. Velkommen til Sanitetskvinnene!

Det finnes mange grunner til å bli frivillig i Sanitetskvinnene.

Se hvorfor Mariama ble frivillig i Drammen Sanitetsforening

Våre aktiviteter for frivillige

Gruppe mennesker lærer HLR

Omsorgsberedskap

Vi får stadig mer ekstremvær, flom, oversvømmelser, skogbranner og ras. Ved større kriser, kan ikke det offentlige løse alle oppgaver alene. Våre frivillige er et verdifullt supplement i det lokale beredskapsarbeidet.

Som frivillig hos oss hjelper du til å skape et trygt lokalsamfunn ved å stille opp når det skjer kriser eller ulykker i ditt nærmiljø. Beredskap handler om å være forberedt. 

innvandrerkvinner med frivillige sanitetskvinnene

Integrering

Innvandrere er forskjellige og har ulike behov. Mange klarer seg fint på egenhånd. For andre kan det være strevsomt å lære seg et nytt språk, få venner, bli kjent med det norske helsevesenet og få seg jobb.

Engasjer deg som frivillig i aktiviteter for innvandrerkvinner.

håpløs kvinne

Voldsutsatte kvinner

Alle kan utsettes for vold i nære relasjoner. Som oftest er det kvinner som utsettes for den grove og gjentakende volden, og for seksualisert vold. Vi jobber blant annet for nulltoleranse for vold, bedre forebygging av vold, og bedre oppfølging av voldsutsatte.

Kvinnehelsehuset Drammen

Kvinnehelse der du bor

Vi i Sanitetskvinnene kjenner de lokale behovene, hvilke grupper som faller utenfor og hvor det er behov for tettere samarbeid med frivilligheten. Du kan engasjere deg i ditt lokalmiljø med en eller flere av våre hjertesaker.

Eldre par som går tur

Eldre

Flere eldre har ønsker og har mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig. Samtidig viser det seg at flere eldre føler seg ensomme. 

Våre aktiviteter har hovedfokus på å redusere ensomhet blant eldre hjemmeboende. Bli med på laget!