Hopp til hovedinnhold

Kvinnehelse lokalt

Engasjer deg i ditt lokalmiljø - sett kvinnehelse på agenda!

to kvinner smiler mot kamera

I tillegg til faste aktiviteter for frivillige finnes det mange muligheter for å engasjere deg i arbeidet med å løfte kvinnehelse lokalt. Lokalpolitikk er viktig fordi hver kommune har et stort ansvar og handlingsrom til å prioritere midler. Ta kontakt med din nærmeste lokalforening for å lære mer om hvordan de jobber, eller vær kreativ og ta initiativ til å sette kvinnehelse på agendaen ved å gjøre noe av dette: 

Arrangement 

Åpne temamøter, foredrag og seminarer

Åpne temamøter er en fin arena der du kan spre informasjon om ulike tema innen kvinnehelse på en god og lettfattelig måte. Når vi setter fokus på relevante kvinnehelsetema, som «typiske» kvinnesykdommer og lidelser, vold mot kvinner, overgangsalder eller svangerskap, fødsel og barsel øker vi kompetanse og kunnskap i befolkningen. Å arrangere temamøter kan også være en fin inngangsport til lokale samarbeid med instanser som jobber med temaer vi er opptatte av.  

Stands for opplysningsarbeid

Bruk ulike kampanjer eller relevante merkedager, som 8. mars, den internasjonale 16-dagers kampanjen mot vold mot kvinner, eller lokale arrangement, til å stå på stand, dele ut informasjonsmateriell og snakke med mennesker om kvinnehelse. Du kan også bære en rød knapp for å vise din støtte eller fortelle om nettverket Samtykkealliansen som vi er en del av.

Politisk påvirkning

Ditt eget lokalmiljø er et godt utgangspunkt for å gå i bresjen for å stille lokalpolitikere til ansvar for arbeidet med å løfte kvinnehelse. Du kan for eksempel skrive en kronikk i lokalavisa eller samle underskrifter for en eller flere områder innenfor kvinnehelse. Bruk merkedager til å sette lys på viktige temaer, og bli med på å sette kvinnehelse på agendaen der du bor.  

Kvinnehelsehus

Vi har åpnet egne kvinnehelsehus flere steder i landet, og vi har flere under planlegging. Kvinnehelsehus samarbeider med både frivillige, organisasjoner og det offentlige. Les mer om kvinnehelsehus og hvordan du kan bidra.

Støtt vårt arbeid

Vi trenger flere støttespillere! Gå i front med oss for kvinners helse og trygge lokalsamfunn. 

Din utvei

Lurer du på om du utsettes for vold? Ønsker du å vite hvor nærmeste overgrepsmottak er, eller har du andre spørsmål om vold og overgrep? Nettportalen dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss