NKS Women Health

For prisen av

EN KAFFEKOPP

støtter du forskning

på kvinners helse

Støtt forskning på kvinners helse

Meld deg inn til jubileumspris 250kr!

Som støttemedlem er du en viktig bidragsyter både i lokalmiljøet og på landsbasis.

Medlemskapet gjør det også mulig for oss å nå ut til de som trenger oss samtidig som du spiller en viktig rolle når vi er ute og kjemper for våre hjertesaker.

Medlemskapet koster kr. 250 per år.

Fyll inn telefonnummer og du er i gang.

*Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato og ut 2021. Kontingenten blir fakturert i januar 2022.

Form main wrapper

On Success

Vær oppmerksom på at et sted eller en by kan ha mange foreninger, også med navn som avviker fra stedsnavnet. Er du i tvil så velg «Velg forening for meg» så finner vi den foreningen som er nærmest deg
Jeg samtykker til at denne informasjonen lagres for videre saksbehandling
Iht til GDPR må søker samtykke i at informasjonen kan lagres. Les mer om GDPR her.
Dersom du har spørsmål eller ønsker hjelp med innmelding, ta kontakt med medlemsservice på 995 02 795

Det er på tide med likestilling og forskjellsbehandling.

Historisk har kvinners helse ofte blitt underprioritert. Dette har ført til at mange kvinner har måttet leve med smerter og lidelser fordi de ikke får riktig behandling. Det har blitt bedre, men vi er ikke helt i mål enda. Sanitetskvinnene bidrar hvert år med 25 millioner kroner til forskning på kvinners helse. Vi deltar aktivt i samfunnsdebatten og kjemper for likeverdige helsetjenester hver dag. Med din hjelp, kan vi sørge for at forskning på kvinners helse får mer støtte, og færre kvinner blir nødt til å leve med unødvendige smerter.
Prisen for støttemedlemskap fra 2022 er 485kr pr år, eller det samme som en kaffekopp i måneden.  
 
Likestilling i 2021 handler om kvinnehelse!