Hopp til hovedinnhold

 

I front for kvinners helse - trygge liv for alle

Sanitetskvinnene på demonstrasjon for kvinnehelse

Kvinners helse og livsvilkår

Vi vet fortsatt for lite om kvinnehelse i Norge. Mye medisinsk kunnskap bygger i stor grad på studier gjort på mannskroppen. Kvinner og menn kan ha ulike symptomer på samme sykdom, og de kan reagere annerledes på medisiner. Manglende kunnskap om typiske kvinnesykdommer og sykdommer som rammer flest kvinner gjør at kvinner ikke alltid får like god diagnostisering og behandling. 

Mange kvinner opplever at kunnskapen som finnes om kvinnehelse ikke er tilgjengelig i tilstrekkelig grad eller at de ikke får nok utbytte av helsesystemet vårt. Manglende språk, digitale kunnskaper og kunnskap om systemet kan også føre til at ikke alle får tilgang til relevante helsetjenester.

Det er fortsatt mye tabu og skam knyttet til kvinnekroppen, derfor må vi snakke om kvinnehelse.

For å øke kunnskapen jobber vi med sårbare kvinner, politikere, forskere og primær- og spesialisthelsetjenesten. Vårt mål er at alle skal ha tilgang til likeverdige helsetjenester.

lege som ser i mikroskop

Forskning

Ny kunnskap har gjort livet lettere for flere pasientgrupper.  84 % av våre stipendiater svarer at deres forskning har tettet kunnskapshull. 

Drivkraften bak vår forskning er at kvinner skal få en bedre helse, bedre livskvalitet og like muligheter. For å lykkes med dette trenger vi å forske mer på kvinnerelaterte sykdommer. Vi trenger å tette kunnskapshull og løfte frem ny kunnskap.  

Sanitetskvinnene er den eneste forskningsaktør som fokuserer på kvinnehelse. 

Virksomheter eid av Norske Kvinners Sanitetsforening

Kvinnehelsehus

Det norske helsevesenet er pålagt å sikre likeverdige helsetjenester til alle, men forskning viser klare utfordringer med å nå fram til alle grupper i samfunnet. Kvinnehelsehus er et inkluderende lavterskeltilbud flere steder i Norge.

En eldre hånd

Våre aktiviteter

Vi har mange aktiviteter innen kvinnehelse. Som frivillig kan du velge å engasjere deg i det du brenner mest for. 

Gravid kvinne

Gravide, nybakte mødre, innvandrerkvinner og vold mot kvinner

Noen kvinner har behov for ekstra omsorg og oppfølging enn det offentlig har mulighet til å tilby. Vi samarbeider med flere kommuner og offentlige helseforetak og tilbyr gratis aktiviteter parallelt med forløpet og etter at kvinnen har født.