Hopp til hovedinnhold

Samarbeid for kvinnehelse

Vi er opptatt av at alle kvinner får økt kjennskap til egen kropp og helse, og har tjenester for både gravide, nybakte mødre, innvandrerkvinner og kvinner utsatt for vold.

Våre aktiviteter og tilbud

Gravid

Gravide og nybakte mødre

Noen kvinner har behov for mer omsorg og oppfølging enn det offentlig har mulighet til å tilby. Vi samarbeider med flere kommuner og offentlige helseforetak, og tilbyr gratis aktiviteter gjennom svangerskap og fødsel og barsel, i tillegg til våre aktiviteter for frivillige.

to kvinner som står under paraplyen

Innvandrerkvinner

Vi har gratis tilbud for innvandrerkvinner som ønsker noen å snakke med om morsrollen i Norge.

håpløs kvinne

Voldsutsatte kvinner

Vi har etablert Ressursvenn tilknyttet flere av landets krisesenter og er i stadig utvikling av tilbudet. Ressursvenn er en støtteperson for kvinner som har blitt utsatt for vold i nære relasjoner.

Helsenorge vil du finne informasjon på mange språk om hvordan helsevesenet i Norge fungerer. Informasjonen er skrevet og kvalitetssikret av de offentlige helsemyndighetene i Norge og retter seg mot innvandrere. 

Våre andre aktiviteter

Støtt vårt arbeid

Vi trenger flere støttespillere og med dere på laget kan vi få enda sterkere stemme i samfunnet!