Hopp til hovedinnhold

Tjenester for eldre

Kløvertur 

Er du i kontakt med hjemmeboende eldre som har lyst på et turfellesskap? Eller jobber du på sykehjem og vet at noen av beboerne ønsker å komme seg mer ut på tur?

Kløvertur er et tilbud for eldre som ønsker og har behov for å komme seg ut i frisk luft og være sosiale med andre. Det er en aktivitet som inkluderer alle, også de som er lite aktive, har lavt funksjonsnivå eller en sviktende helse. Kløvertur tilpasses lokalt og kan for eksempel være turer i nærområdet, bærtur, rullator-tur, badetur eller sykkeltur.

Over 100 sanitetsforeninger har en form for Kløverturaktivitet i dag. 

Kanskje kommer kongen 

Er du i kontakt med hjemmeboende eldre som har lyst på og behov for et hyggelig måltidsfellesskap? Kanskje kommer kongen er et tilbud der eldre hjemmeboende får servert et godt og næringsrikt måltid i godt selskap. Målet er å skape nye relasjoner med både deltakere og frivillige som driver aktiviteten.

Tilbudet og regelmessighet tilpasses lokalt, og kan være en fin sosial møteplass.

Førstehjelpskurs for eldre 

Er du i kontakt med eldre som kan ha nytte av informasjon om hjerteinfarkt, hjerneslag og hjertestans? Mange bagatelliserer symptomer på hjerteinfarkt, og venter for lenge med å ta kontakt med lege. Rask behandling er avgjørende for å forebygge varige ettervirkninger, så ikke vent å se - ring 113!
 
Sanitetskvinnenes bidrag i den nasjonale førstehjelpsdugnaden «Sammen redder vi liv» er vårt spesielle fokus på de eldre. Dette er en stor gruppe, og vi tar gjerne imot henvendelser for å nå flest mulig. Aldersgruppen over 60 år er en høyrisikogruppe for å få alvorlig sykdom som hjerte- og karsykdommer.
 
Gjennom informasjonsmøter og opplæring lærer eldre å gjenkjenne symptomer på hjerteinfarkt, hjerneslag og hjertestans. Det er viktig å vite at kvinner og menn har litt ulike symptomer, og at eldre ofte også kan ha litt vagere symptomer. Helse- og omsorgsdepartementet står bak den nasjonale førstehjelpsdugnaden.

Barseltreff på tvers av kulturer og generasjoner

Er du i kontakt med eldre som vil komme seg mer ut, treffe nye mennesker og som ønsker å gjøre en forskjell for nybakte, minoritetsspråklige mødre og familiene deres? Gjennom Barseltreff på tvers av kulturer og generasjoner kan vi tilby dette. Barseltreffene bidrar til å forhindre isolasjon og stagnasjon i norskutviklingen for moren og er gode arenaer for nettverksbygging og erfaringsdeling.