Hopp til hovedinnhold

Beredskap i kommuner

Vi har inngått samarbeid på beredskapsfeltet med over 150 kommuner. Våre beredskapsgrupper stiller opp ved kriser i nærmiljø og vi har forebyggende beredskapsaktiviteter.

Trygge lokalsamfunn og omsorgsberedskap

Vil din kommune inngå beredskapsavtale med oss? 

Våre frivillige bidrar til bedre utholdenhet hos redningsmannskapene og kan være de ekstra hendene når det trengs. I kriser kan vi stille med husvær, mat og omsorg.

frivillige i drammen under Hans

Under koronapandemien har omsorgsberedskapsgrupper vært involvert i blant annet vaksineringsarbeidet med testing, vaksinering og pakking av hurtigtester.

Under ekstremværet "Hans" stilte flere frivillige med mat og omsorg til både hjelpemannskapene og de evakuerte.

Etter Gjerdrumskredet stilte omsorgsberedskapsgruppen opp i 10 dager med mat, drikke og omsorg for både evakuerte, andre rammede og nødetater.

Vi har en frivillig fylkesberedskapskontakt i hvert fylke. Fylkesberedskapskontakten kan stille som Sanitetskvinnenes representant i fylkesberedskapsråd og har god oversikt over aktiviteten i eget fylke.

Våre frivillige er organisert i omsorgsberedskapsgrupper og kan bestå av alt fra 6 til 150 medlemmer. Vi jobber også forebyggende gjennom aktiviteter som førstehjelp for eldre, egenberedskap, brannsikkerhet og lignende.

Vi har nasjonale samarbeidsavtaler om beredskap med Helsedirektoratet, Politidirektoratet og Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB). Vi har også plass i Landsrådet for Heimevernet, alle distriktsråd i Heimevernet og i flere fylkesberedskapsråd.

Les mer om våre forebyggende aktiviteter innen omsorgsberedskap

Vil din kommune inngå beredskapsavtale med oss?

Støtt vårt arbeid

Vi trenger flere støttespillere! Gå i front med oss for kvinners helse og trygge lokalsamfunn.