Hopp til hovedinnhold

Trygge liv for alle

Vi bidrar til at befolkningen har god livskvalitet, tilhørighet og robusthet i møte med kriser.

Beredskapsgruppe i lokalsamfunn

Et trygt lokalsamfunn

I Norge får vi mer ekstremvær, flom, oversvømmelser, skogbranner og ras. Våre frivillige er et verdifullt supplement i den lokale beredskapsinnsatsen. Ved større leteaksjoner, ulykker, pandemier eller kriser, må vi samarbeide om å løse oppgavene. Vi er spesielt opptatt av sårbare og risikoutsatte grupper.
Som frivillig hos oss bidrar du til å skape et trygt lokalsamfunn ved å stille opp når det trengs. Beredskap handler om å være forberedt. 

Omsorgsberedskap

Omsorgsberedskap handler om å bistå hjelpemannskaper og nødetater ved krisesituasjoner i lokalsamfunnet. Under koronapandemien hjalp vi helsepersonell. Under Gjerdrum-ulykken tok vi vare på støttemannskapene og de evakuerte. Under ekstremværet "Hans" stilte omsorgsberedskapsgruppene med mat og omsorg til de evakuerte.

Det er så godt å føle seg til nytte i en situasjon som er vond, sier Sølvi Jensen i Lyngen Omsorgsberedskapsgruppe etter en skredulykke

Når ulykken skjer hjelper vi med å ta ansvar for hus, mat og omsorg, ta vare på evakuerte og pårørende. 

Beredskap i lokalmiljø

For kommuner

Vil din kommune inngå beredskapsavtale med oss?

4000
frivillige

Våre 4000 frivillige bistår kommuner og nødetater, og er til hjelp for rammede og evakuerte. Vi har trygge og voksne frivillige med kunnskap om sitt lokalsamfunn. 

150
grupper

Vi har over 150 omsorgsberedskapsgrupper over hele landet. De aller fleste gruppene har samarbeidsavtale med sin kommune. Vi jobber tett med politi, brannvesen, Sivilforsvaret, Heimevernet og andre frivillige organisasjoner.

Forebyggende beredskapsaktiviteter

Mange omsorgsberedskapsgrupper er engasjerte i ulike forebyggende beredskapsaktiviteter, som for eksempel:

  • Trygghetstreff om brannsikkerhet
  • Egenberedskap
  • Registrering av hjertestartere
  • Førstehjelp for eldre
  • Trygg sammen - førstehjelp, trafikksikkerhet, brannsikkerhet og smittevern for innvandrere

Har du lyst til å bli frivillig i ditt nærmiljø?

Sanitetskvinnene deler ut mat fra Orkla

Les mer om våre aktiviteter for frivillige

Beredskapsansvarlig i Sanitetskvinnene May Britt Buhaug

Ta kontakt for å bli frivillig

Ønsker du å bli frivillig i ditt lokalsamfunn ta kontakt med oss.

Støtt vårt arbeid

Vi trenger flere støttespillere! Gå i front med oss for kvinners helse og trygge lokalsamfunn.