Hopp til hovedinnhold

Tjenester for pårørende

Å være i relasjon til en som har utfordringer med rus eller psykiske lidelser kan være krevende og påvirke hverdagen. Veiledningssenteret er et samtaletilbud for pårørende i alle aldersgrupper.

Veiledningssentrene for pårørende

Er du i kontakt med denne gruppen eller er selv pårørende til noen som har problemer med rus eller psykisk sykdom?
Du definerer selv om du er en pårørende. Du kan ha barn, foreldre, søsken eller annen nær familie som enten drikker for mye, har en avhengighet av andre rusmidler eller har psykisk sykdom. Veiledningssenter for pårørende finnes i alle landets helseregioner, samt flere satellitt-kontorer. Trenger du noen å snakke med er vi bare en telefon unna. Våre veiledningssentre er lavterskeltilbud, derfor trenger du ikke henvisning fra lege og tilbudet er gratis. Alle ansatte har taushetsplikt, og det føres ikke journaler.

Vi tilbyr hovedsakelig gruppesamtaler, individuelle samtaler og mestringskurs, men hver region kan tilby forskjellige kurs og ha andre tilbud. Du eller noen du er glad i kan komme til oss for å prate i trygge og rolige omgivelser, i tillegg tilbyr vi telefon- og videosamtale og samtaler utendørs for dem som ønsker det. Våre tilbud passer for både voksne, barn og unge, par og familier.

Vi kan tilby gruppesamtaler, individuelle samtaler og vi holder også mestringskurs. Vi vil hjelpe den pårørende til økt mestring og livskvalitet i en krevende livssituasjon. Våre ansatte har høy faglig kompetanse, og bred erfaring innen veiledning av pårørende av rusavhengige og psykisk sykdom. Du kan få god informasjon om det å være pårørende, og hvordan du som pårørende best håndterer den situasjonen du og familien din står i. Det er påvist en sammenheng mellom å være pårørende og ha nedsatt psykisk og somatisk helse. Å få dele tanker og følelser, og få tilbakemelding fra en veileder kan føre til endring i tankemønster og utprøving av egne, nye løsnings- og handlingsmønster.

Hvordan vi gjør det:

  • Samtalerommet er skjermet for innsyn, det er lydisolert og vi skaper en hyggelig atmosfære.
  • Det serveres kaffe, te, kakao og vann.
  • Samtalene varer i utgangspunktet en time, og det er fokus på respekt og aksept.
  • Vi bygger relasjoner gjennom aktiv lytting og bekreftelse. 
  • Behov og forventninger fra den pårørende avklares, og vi kartlegger hva som til enhver tid opptar den pårørende, med et mål om at den pårørende skal føle seg sett og forstått og få innspill til å håndtere situasjonen.
  • Vi er behjelpelige med å ta telefoner og få i stand møter med andre instanser når det er nødvendig.
  • Sammen med pårørende vurderer vi når det er hensiktsmessig å avslutte veiledning hos oss.
  • Dersom vi vurderer at pårørende har behov for mer støtte enn det vi kan gi har vi ansvar for å bistå med å finne riktig helsehjelp.

Oversikt over våre veiledningssentre for pårørende