Hopp til hovedinnhold

Flerkulturell doula

"Det beste av alt var da hun kom inn i operasjonssalen sammen med meg, støttet meg og roste meg. Og sa at du må ikke være redd, for jeg var veldig redd. Fordi du vet at du har ikke noen fra familien din, hverken søster mor eller noe annet, så jeg følte at hun var min søster ved siden av meg."

Visste du at enkelte grupper innvandrerkvinner:

 • har høyere risiko for alvorlige komplikasjoner under fødselen?
 • får mindre smertelindring under fødsel? 
 • har høyere risiko for dødfødsel?
 • er overrepresentert blant dem med barseldepresjon?

Dette kan vi ikke godta. Derfor tilbyr N.K.S. Flerkulturell doula.

Er du helsepersonell kan du lese mer om flerkulturell doula her.

Flerkulturell doula

Flerkulturelle doulaer er kvinner med minoritetsbakgrunn som selv har født i Norge. De blir kurset gjennom et modulbasert kurs utviklet og holdt av jordmødre. De har både kunnskap gjennom egenerfaring og gjennom en generell innføring i det norske helsevesenet. Den flerkulturelle doulaen blir koblet med en gravid kvinne i svangerskapet som deler samme språk og kulturelle bakgrunn som henne selv. De fungerer som «cultural mediators» som støtter og følger den gravide kvinnen og hennes familie gjennom perioden før, under og etter fødsel.

Dette tilbudet styrker og tilrettelegger for en likeverdig og individuell svangerskaps-, fødsels- og barselom­sorg gjennom flerkulturell fødselsstøtte til gravide innvandrerkvinner i en ekstremt sårbar livssituasjon. Eksempler kan være kvinner som har flyttet til Norge for kort tid siden, som ikke snakker norsk eller engelsk, som er utsatt for seksuell vold, som har lite nettverk eller lever under fattigdomsgrensen.

Hvor tilbyr vi flerkulturelle doulaer?

I dag har vi 80 kursede flerkulturelle doulaer som snakker mer enn 18 språk og dialekter. Vi tilbyr Flerkulturell doula ved:

 • Oslo Universitetssykehus
 • Akershus Universitetssykehus (A-hus), Lørenskog
 • St. Olavs hospital, Trondheim
 • Vestre Viken HF
 • Stavanger Universitetssykehus
 • Haukeland Universitetssykehus
 • Sørlandet Sykehus

Tiltaket Flerkulturell doula svarer på rapporten Endring i fødepopulasjon og konsekvenser for bemanning og finansieringssystem fra Helsedirektoratet (2020), og er et tydelig bidrag til likeverdige helsetjenester. Å satse på tiltaket Flerkulturell doula er en satsning på kvinnehelse, likestilling og integrering. 

Ta kontakt med Kristina Øien Sæhle.