Hopp til hovedinnhold

Vold mot kvinner - ressursvenn

Hvert år er flere tusen kvinner i Norge i kontakt med et krisesenter. Dette er bare en liten del av de som er utsatte; mange er aldri i kontakt med hjelpeapparatet. Vår aktivitet Ressursvenn gir støtte til kvinner som har brutt ut av et voldelig forhold.

Ressursvenn

Flere voldsutsatte opplever ofte å stå helt alene etter brudd med voldsutøver. Mange mangler tro på seg selv. Mangel på sosialt nettverk og støttespillere øker risikoen for at kvinnen går tilbake til voldsutøver. 

I vår aktivitet Ressursvenn kobler vi den voldsutsatte sammen med en frivillig når situasjonen rundt er trygg og stabil. Som frivillig ressursvenn skal man være en støttespiller, et medmenneske og en venn, og hjelpe den voldsutsatte å finne sine ressurser i en ny hverdag.  

Ressursvennen og den voldsutsatte møtes ca. en gang i uka i inntil ett år for å ta en kopp kaffe, gå en tur sammen eller gjøre andre aktiviteter. Ressursvennen kan også bistå med praktiske ting ved behov, som jobbsøking eller å være med på en boligvisning. 

Dette sier en tidligere deltaker

Det er faktisk en veldig god ting... å leve igjen, eller som å - føle seg normal. Hver gang jeg er med henne, så føler jeg meg bare som jeg gjorde da jeg var med vennene mine hjemme. 

I dag finnes Ressursvenn i tilknytning til krisesentre på følgende steder: 

  • Oslo
  • Follo
  • Lørenskog/Romerike
  • Drammen
  • Vestfold
  • Kristiansand
  • Stavanger
  • Levanger
  • Narvik
  • Hammerfest

Ta kontakt med din lokal sanitetsforening nederst på siden eller vold@sanitetskvinnene.no dersom du vil vite mer.

Voldsforebyggende arbeid

Du kan engasjere deg i voldsforebyggende arbeid lokalt, gjennom blant annet å holde foredrag om vold i nære relasjoner eller arrangere temamøter, ha infostands og annet. Vi har laget et opplæringsopplegg for de meg begrensede norskkunskaper; "Trygg Sammen – et liv uten vold". Vi har også utviklet et kurs om negativ sosial kontroll. Dette er et digitalt kurs som du kan ta selv eller holde for andre.

Sanitetskvinnene er med i alliansen Rød Knapp og i Samtykkealliansen. Alliansene er et viktig ledd i å synliggjøre vold mot kvinner i Norge. Ta kontakt med oss på vold@sanitetskvinnene.no eller ta kontakt med din lokale sanitetsforening og forhør deg om hvordan du kan engasjere deg.