Hopp til hovedinnhold

Trygg Sammen - Et liv uten vold

Alle kan utsettes for vold, men det er kvinner som i all hovedsak utsettes for den grove og gjentakende volden, og for seksualisert vold. Vi jobber for forebygging av vold.

Sammen snur vi statistikken

«Trygg sammen» er en opplæringspakke som skal bidra til at flere gjør trygge valg. Opplæringspakken tar for seg områder der det er stor skade- og ulykkesrisiko, som brann, trafikk, alvorlig og akutt sykdom, i tillegg til en egen modul om vold i nære relasjoner.

«Et liv uten vold» – Samtalebasert opplæring
«Et liv uten vold» er en samtalebasert opplæringspakke som dekker viktige emner, inkludert: 

  • Hva er vold?
  • Hvem kan hjelpe hvis du opplever vold?
  • Hvordan er det å leve med vold?
  • Hva kan du gjøre hvis du kjenner noen som opplever vold? 

Kurset kan holdes for både store og små forsamlinger. I små grupper gir kurset muligheten til å lære, diskutere og dele erfaringer om dette viktige temaet.

Er du interessert i å holde Trygg Sammen – et liv uten vold? Ta kontakt på vold@sanitetskvinnene.no  eller ta direkte kontakt med din lokale sanitetsforening.

Sammen kan vi endre livshistorier! 

Hjelp oss å snu statistikken!

1 av 10 norske kvinner har blitt utsatt for alvorlig vold av partner eller ekspartner.