Hopp til hovedinnhold

Eldre

Vi står sammen for å skape et varmt og inkluderende samfunn, og eldre er et prioritert område i vårt arbeid. Vi mener at alle mennesker bør bli verdsatt, sett og inkludert i felleskapet, uansett alder. 

Et godt liv handler om aktiviteter som både kan styrke fysisk og psykisk helse, skape sosiale felleskap gjennom gode møteplasser og gleden av å dele et godt måltid.

Vi lever lengre, og det gjør at flere blir eldre. Dette vil medføre demografiske endringer i samfunnet, og med det følger et økende behov for tilbud og hjelp som treffer en økende eldre befolkning. Myndighetene er opptatt av satsinger og tiltak som bidrar til at eldre holder seg friske og selvhjulpne lenger, for å redusere presset på helse- og omsorgstjenestene. 

Noen av våre aktiviteter krever etikk- og taushetserklæring. Alle lokalforeningsledere skal gjennomgå og samle inn underskrevne etikk- og taushetserklæringer på lokalt nivå, fra styremedlemmer og aktiviteter.

E-læringskurs:

Etikk- og taushetserklæring

Våre aktiviteter for eldre

Kløvertur

Kløvertur

En Kløvertur er et tilbud om utendørsaktivitet, og kan være så mye og må tilpasses de som vil være med

Kløverkafe for pårørende

Kløverkafe

Kløverkafe er et varmt og inkluderende tilbud, hvor pårørende kan komme sammen og dele erfaringer. 

Kanskje kommer konge

Kanskje kommer kongen?

Stadig flere eldre har både lyst og helse til å bo hjemme alene. Samtidig ser vi at flere eldre også opplyser om ensomhet, særlig blant eldre kvinner. Det vil Sanitetskvinnene gjøre noe med.

Førstehjelp kurs for eldre

Sammen redder vi liv

Vi er med i den nasjonale dugnaden "Sammen redder vi liv" - førstehjelpskurs for eldre.