Image
Avansert kneoperasjon på Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus

Sanitetskvinnene har virksomheter innen helse og omsorg over hele landet. Med rundt 1200 ansatte og årlig omsetning på over en milliard kroner er vi en viktig ideell aktør. 

Vi starter og driver virksomhet ikke for privat overskudd, men for å dekke samfunnsbehov. Våre virksomheter er grunnlagt av kvinner, men er for alle. Alle virksomhetene drives i tråd med Sanitetskvinnenes verdigrunnlag, og vi er stolte av rollen foreningene våre har tatt som pionérer og bidragsytere i byggingen av velferdsstaten.

Mange av virksomhetene har direkte driftsavtaler med helseforetakene eller kommuner som kjøper tjenestene. Norske Kvinners Sanitetsforening har lang erfaring med å opprette og drive helse- og omsorgstilbud som ikke er prioritert av det offentlige.

Vi skal være en nytenkende og modig samfunnsbygger og ideell velferdsaktør. Virksomhetene Sanitetskvinnene eier og driver skal:

 • Være preget av verdighet og respekt
 • La brukerne oppleve tilleggsverdien av frivillig innslag der det er hensiktsmessig 
 • Ha et livssynsnøytralt verdigrunnlag
 • Ha et arbeidsmiljø preget av sosialt entreprenørskap, kompetanse, engasjement, samarbeid og tverrfaglig samspill
 • Være drevet med kvalitet i tråd med forskningsbasert praksis
 • Ha kundefokus og brukermedvirkning i praksis
 • Være drevet med bærekraft, miljøbevissthet og økonomisk ansvarlighet
 • Være åpen om økonomi. Økonomisk overskudd skal tilbakeføres virksomheten, til beste for brukerne og utvikling av tjenesten

Innovasjon og fleksibilitet i tjenesteutvikling skjer i et godt samspill mellom oss som arbeidsgiver, våre arbeidstakere og våre samarbeidspartnerne. Dette fordrer trygghet gjennom: 

 • Stabile arbeidsforhold og tilbud om faste ansettelsesforhold
 • Anstendige lønnsforhold og oppmuntring til heltidskultur
 • Tariffavtale og pensjonsordning
 • Prioritering av kompetanseutvikling

Har du spørsmål om Sanitetskvinnenes ideelle arbeid kan du ta direkte kontakt med virksomheten eller foreningsadvokat, Laila Thomassen på e-post: laila.thomassen@sanitetskvinnene.no 

Her finner du N.K.S. sine strategier