Hopp til hovedinnhold

Våre virksomheter

Norske Kvinners Sanitetsforening har virksomheter innen helse og omsorg over hele landet. Med over 1000 ansatte er vi en viktig ideell aktør. 

Vi starter og driver virksomhet ikke for privat overskudd, men for å dekke et samfunnsbehov. Våre virksomheter er grunnlagt av kvinner, men er for alle. Alle virksomhetene drives i tråd med N.K.S. sitt verdigrunnlag, og vi er stolte av rollen foreningene våre har tatt som pionérer og bidragsytere i byggingen av velferdsstaten.

Mange av virksomhetene er helsevirksomheter med direkte driftsavtaler med helseforetakene eller kommuner som kjøper tjenestene. Ønsker du behandling hos en av våre virksomheter må du ta kontakt med din fastlege.

Norske Kvinners Sanitetsforening har lang erfaring med å opprette og drive helse- og omsorgstilbud som ikke er prioritert av det offentlige. Vi er også glade for at en rekke oppgaver innenfor barselomsorg og annen helse nå er offentlige oppgaver. Vi driver fremdeles en rekke av sykehusene vi startet, i tillegg til et bredt spekter av virksomheter innenfor psykiatri, rehabilitering, eldreomsorg og annet.

Forskning på hjerteinfarkt hos kvinner

Vi skal være en nytenkende og modig samfunnsbygger og ideell velferdsaktør. Virksomhetene Sanitetskvinnene eier og driver skal:

 • Være preget av verdighet og respekt
 • La brukerne oppleve tilleggsverdien av frivillig innslag der det er hensiktsmessig 
 • Ha et livssynsnøytralt verdigrunnlag
 • Ha et arbeidsmiljø preget av sosialt entreprenørskap, kompetanse, engasjement, samarbeid og tverrfaglig samspill
 • Være drevet med kvalitet i tråd med forskningsbasert praksis
 • Ha kundefokus og brukermedvirkning i praksis
 • Være drevet med bærekraft, miljøbevissthet og økonomisk ansvarlighet
 • Være åpen om økonomi. Økonomisk overskudd skal tilbakeføres virksomheten, til beste for brukerne og utvikling av tjenesten

Innovasjon og fleksibilitet i tjenesteutvikling skjer i et godt samspill mellom oss som arbeidsgiver, våre arbeidstakere og samarbeidspartnerne. Dette fordrer trygghet gjennom:

 • Stabile arbeidsforhold og tilbud om faste ansettelsesforhold
 • Anstendige lønnsforhold og oppmuntring til heltidskultur
 • Tariffavtale og pensjonsordning
 • Prioritering av kompetanseutvikling