Hopp til hovedinnhold

Varsle om kritikkverdige forhold i N.K.S.

Norske Kvinners Sanitetsforening ønsker å legge til rette for en organisasjon som er preget av åpenhet og hvor kritikkverdige forhold tas opp og løses på en god måte på lavest mulig nivå.

Forhold man mener er kritikkverdige bør først og fremst tas opp med den det gjelder eller med nærmeste foreningsleder. Dersom dette ikke fører frem eller det er vanskelig å ta opp de kritikkverdige forholdene med den det gjelder, kan du varsle.

Hva kan det varsles om?

Det er ikke en klar grense for hva som er kritikkverdige forhold, men listen nedenfor gir et utgangspunkt for hva som kan være kritikkverdige forhold:

 • Brudd på N.K.S' skriftlige retningslinjer
 • Fare for liv, helse, klima eller miljø
 • Korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
 • Myndighetsmisbruk
 • Uforsvarlig arbeidsmiljø
 • Brudd på personopplysningssikkerheten
 • Seksuell trakassering
 • Mobbing, trakassering og diskriminering

Hvem kan varsle?

Medlemmer, tillitsvalgte, frivillige og andre som har hatt kontakt med N.K.S. kan varsle om kritikkverdige forhold i N.K.S.

Hvordan behandler N.K.S. varsler?

 • Organisasjonsleder er øverste ansvarlig for varslinger etter retningslinjene om varsling i N.K.S.
 • Generalsekretæren er mottaksansvarlig for varslinger i N.K.S.
 • Sentralstyret orienteres om varslingssaker.
 • Alle varsler tas på alvor og behandles snarest mulig.
 • Alle varsler behandles konfidensielt og i tråd med personvernlovgivningen.

Slik varsler du om kritikkverdige forhold i N.K.S

Dersom du opplever eller er vitne til kritikkverdige forhold kan du varsle ved e-post til varsling@sanitetskvinnene.no. Det er ønskelig at du bruker skjema for varsling. Avsender kan være anonym og sende epost fra en adresse som ikke identifiserer avsender, men vær oppmerksom på at anonyme varsler er vanskeligere å få undersøkt og fulgt opp.

Relaterte lenker og dokumenter

Etikk og taushetserklæring for tillitsvalgte og frivillige.