Image
Fellesbilde av sentralstyret

Representanter til sentralstyret velges av landsmøtet, og består av syv styremedlemmer og to varamedlemmer:

 
Marit Bjørnstad
Organisasjonsleder

Marit Bjørnstad

Telefon: 478 79 744
E-post: marit.bjornstad@sanitetskvinnene.no

 
Lene Rønning-Arnesen
1. nestleder

Lene Rønning-Arnesen
Telefon: 913 22 753
E-post: Lene.ronning.arnesen@gmail.com

 

Anita Rokstad
2. nestleder 

Anita Rokstad
Telefon: 934 61 315
E-post: anita.bavre@hotmail.com

 

Marie Darell
Sentralstyremedlem

Marie Darell
Telefon: 481 48 946
E-post: marieadolfsen@yahoo.no

 

Sentralstyremedlem
Annikken Kjær Haraldsen

Annikken Kjær Haraldsen
Telefon: 976 85 751
E-post: annikken@tynesnedre.n

 

 

Merethe Kvia
Sentralstyremedlem

Merethe Kvia
Telefon: 900 58 247
E-post:me-kvia@online.no

 

Trine Steien
Sentralstyremedlem

Trine Steien
Telefon: 918 80 089
E-post:heiatrine@gmail.com

 

Rannveig Rushfeldt
1. Varamedlem

Rannveig Rushfeldt
Telefon:480 05 563
E-post: rannrush@online.no

 

2. Varamedlem

Kari Anderson Rød
Telefon: 957 72 497
E-post: kariand.rod@gmail.com 

 

Cecilia Skavland
Styremedlem valgt av og blant de ansatte: 

Cecilia Skavlan
Telefon: 928 20 108
E-post: cecilia.skavlan@sanitetskvinnene.no

 

May Britt Buhaug
Personlig vara for Cecilia Skavlan

May Britt Buhaug
Telefon: 975 48 751
E-post: maybritt.buhaug@sanitetskvinnene.no