Hopp til hovedinnhold

Innspill til statsbudsjettet

Vi jobber aktivt med å sette dagsorden i norsk politikk. En viktig del av vårt politiske arbeid er knyttet til statsbudsjettet. 

Statsbudsjett 2025

Det er sendt innspill til 10 departementer angående statsbudsjettet for 2025. Du kan lese alle innspillene her: 

Statsbudsjett 2024

I forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2024 ble det sendt høringsinnspill til fem komiteer: 

For å starte påvirkningsarbeidet med statsbudsjettet 2024, ble det i januar 2023 sendt innspill til 10 ulike departement. Alle innspillene kan du lese i sin helhet her:

Statsbudsjett 2023

Statsbudsjettet for 2023 ble lagt frem 6. oktober. Her kan du lese vår reaksjon på budsjettet. Blant saker vi vil kjempe for står finansiering av tilbudet om Flerkulturell doula til de mest sårbare kvinnene og støtte til frivilliges innsats innen omsorgsberedskap høyt. Vi har deltatt på fem muntlige høringer, og under kan du se våre innsendte skriftlige innspill:

I tillegg har vi støttet innspill som en del av Kvinnehelsealliansen, Internasjonalt SRHR-nettverk og Nasjonalt SRHR-nettverk: