Hopp til hovedinnhold

Ideelle virksomheter

Våre ideelle virksomheter driver fra “vugge til grav” - fra barnehager og barnevern, revmatismesykehus, DPS til alderpsykiatrisk sykehus og veiledningssentre for pårørende til mennesker med rus og psykisk helseutfordringer.

Våre virksomheter kjennetegnes ved at de er idelle AS, det betyr at eventuelle overskudd går tilbake til formålet.

Vi følger avkommersialiseringsutvalget tett og har holdt innlegg på innspillsmøte, levert skriftlig innspill til utvalget og bedt om å få plass i referansegruppen.

Vi krever:

  • Tilgang på virkemiddelapparatet i Innovasjon Norge
  • Opprettelse av innovasjonspott for ideelle på 50 millioner
  • Likebehandling av N.K.S. Veiledningssentre for pårørende til mennesker med rusmiddel- og/eller psykisk helseutfordringer gjennom finansiering over statsbudsjettet på 20 millioner kroner.

Veiledningssentre for pårørende for pasienter med rus og/eller psykiske helseutfordringer

Behovet for våre tjenester har økt jevnt siden 2015. Våre 16 ansatte gir gratis veiledning og har om lag 11.000 pårørendesamtaler i året. Vi har satset spesielt på barn og unge som pårørende til foreldre med rus og psykisk helseutfordringer.

På tross av vår egeninnsats for å finansiere opp tilbudet er vi ikke i nærheten av å dekke det behovet sårbare personer over hele landet har. Pandemien har ytterligere forsterket behovet for støtte til pårørende.

barn som pårørende

 

N.K.S. Veiledningssentre er en viktig forlengelse av kommunens tilbud, og vår kompetanse på pårørendearbeid blir brukt aktivt i kommunens arbeid. Våre veiledere blir invitert til å undervise på høyskole- og universitetsutdannelser, og driver utstrakt informasjon- og opplysningsarbeid.

Veiledningssentre arbeider på lik linje med andre aktører som har større forutsigbarhet gjennom finansiering direkte over statsbudsjettet. Vi ønsker å sikre like vilkår og større forutsigbarhet for våre ansatte og i tilbudet til pårørende.

Støtt vårt arbeid

Vi trenger flere støttespillere og med deg på laget kan vi få enda sterkere stemme i samfunnet, og sette større fokus på kvinnehelse!