Hopp til hovedinnhold

Forskning

Vår forskning har bidratt til å gjøre livet lettere for flere pasientgrupper. Drivkraften bak vår forskning er at kvinner skal få bedre helse, bedre livskvalitet og like muligheter. For å lykkes med dette må vi forske mer på kvinnesykdommer og sykdommer som ramme kvinner oftere eller annerledes enn menn. Vi trenger å tette kunnskapshull og løfte frem ny kunnskap. 

Hvert år forvalter vi millioner av kroner fra egne fond og Stiftelsen Dam. Sanitetskvinnene er den eneste forskningsaktør som fokuser kun på kvinnehelse.

Våre forskningsområder

Forskning på hjerteinfarkt hos kvinner

Hjerte- og karsykdommer

Det finnes betydelig forskning på hvordan kvinner og menns hjerter og hjertesykdom skiller seg fra hverandre. Allikevel mangler vi kunnskap om mekanismene bak kjønnsforskjellene.

Vi har for dårlig utviklede metoder for å diagnostisere og behandle hjertesykdommer hos kvinner. Vi styrker forskning på kvinnehjertet, og ønsker å finne ut hvordan bakenforliggende sykdomsutvikling hos kvinner påvirker deres utvikling av hjertesykdom.

Hør Kathe Nielsen sin historie i filmen under om hjerteinfarkt med diffuse symptomer. Mange kvinner bagatelliserer symptomer på hjerteinfarkt, og venter for lenge med å ta kontakt med legen.

Rosa sløyfe for brystkreft

Kreft som rammer kvinner

Vi forsker på forebyggende behandling og oppfølging av senskader hos kvinner som har vært behandlet for kreft, samt kroniske sykdommer som kan føre til kreft grunnet legemiddelbehandling.

Manglende diagnostisering

Muskel- og skjelettlidelser, langvarige smerte- og utmattelsestilstander

Muskel- og skjelettlidelser, langvarige smerte- og utmatelsestilstander, revmatologi og autoimmune sykdommer, ME, leddgikt, beinskjørhet og fibromyalgi kan ofte være vanskelige å diagnostisere, behandle og følge opp. Gjennom vår forskning vil vi bidra til å finne ut mer om årsakene til at noen av oss får slike sykdommer, hvordan vi påvirkes fysisk, psykisk og sosialt, samt effektive behandlingsmetoder.  

Gravid

Seksuell og reproduktiv helse

Vi prioriterer prosjekter innenfor seksuell og reproduktiv helse gjennom hele livsløpet, blant annet  fødsel og barselomsorg, overgangsalder og aldring, prevensjon, kjønnssykdommer, samt kvinnesykdommer slik som PCOS, endometriose, andenomyose og vulvalidelser.

Barsel med eldre på tvers av kulturer

Psykisk helse

Vi trenger mer kunnskap om hva som påvirker kvinners liv, psykisk helse og sårbarhet. Utfordringer med psykisk helse oppstår ofte i krevende overgangsfaser i livet, som når vi blir alene, eldre, gravide og som småbarnsforeldre. Vi jobber også med tematikk knyttet til vold, overgrep, negativ sosial kontroll, og kroppspress.

Vi jobber på flere områder innen kvinnehelse. For å øke kunnskapen jobber vi med sårbare kvinner, politikere, forskere og primær- og spesialisthelsetjenesten. Vårt mål er at alle skal ha tilgang til likeverdige helsetjenester. Les mer om vårt arbeid for kvinners helse og livsvilkår.

Betydning av vår forskning

Vår eksterne impact-analyse belyser effekten av de 71 forskningsprosjektene vi har finansiert de siste 10 årene. Rapporten viser at vi har bidratt til å fylle viktige kunnskapshull. Som følge av vår forskning har vi fått en bedre behandling av sykdommer som brystkreft, eggstokkreft, spiseforstyrrelser og adenomyose.

Finansieringsordninger for forskning krever ofte mye tidligere forskning eller et stort forskningsmiljø i ryggen. Dette kan føre til at de mindre kjente fagområdene blir nedprioritert og glemt, fordi de ikke har like mye penger eller eksperter å støtte seg på. Mange kvinnehelserelaterte tema er nedprioritert i forskningsmiljø og det er derfor svært vanskelig å få finansiering.

Vi er veldig glade for at analysen viser at doktorgradsstipendene fra våre fond ofte blir starten på en forskerkarriere innen samme fagfelt. På denne måten bidrar våre satsinger til å bygge kunnskap- og forskningsmiljøer på underprioriterte felt, som fører til at det blir lettere å få finansiering til nye prosjekter. Dette kaller vi såkornforskning.

Vi bruker forskning som et verktøy for å tette kunnskapshull i helsevesenet og samfunnet. Hvert år deler vi  Kvinnehelseforskningsprisen til en forsker, et forskingsmiljø eller en gruppe som har utmerket seg innen forskning på kvinnehelsefeltet. 

Les om tidligere vinnerne av kvinnehelseforskningsprisen.

Les vår forskningsstrategi.

Støtt vårt arbeid

Vi trenger flere støttespillere! Gå i front med oss for kvinners helse og trygge lokalsamfunn. 

For forskere og fagpersonell

Les om vår forskning og søk støttet til forskning eller prosjekter med helseformål her.