Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Sanitetskvinnene lanserer ny forskningsstrategi

I perioden 2012 til 2018 finansierte Sanitetskvinnene forskningsprosjekter for over 100 millioner kroner. Den 14. juni vedtok landsstyret en ny forskningsstrategi for perioden 2018 til 2024: «Kvinnehelse – fra vugge til grav».

Landsstyre 2019 lanserer ny forskningsstrategi for Sanitetskvinnene

Takket være midler fra lokalforeningene og ExtraStiftelsen har vi startet på det lange arbeidet med å tette kunnskapshull innenfor kvinnehelse. Dette arbeidet har satt søkelys på behovet for mer forskning og behandling av kvinnelidelser og sykdommer.

Pioner innen forskning

Sanitetskvinnene har vært en pioner innen forskning i over 100 år. Vi kan stolt si at vi fortsatt er den fremste enkeltaktøren innenfor kvinnehelseforskning i Norge. Vårt mål er å tette kunnskapshull og være en initiativtaker og økonomisk bidragsyter til kunnskapsutvikling og forskning på kvinners og barns helse.

Kunnskapen vi får fra forskningen skal også legge grunnlaget for vår dialog med helsepolitiske myndigheter og utdanningsinstitusjoner for å sikre at resultatene blir tatt i bruk og at kvinnehelseutfordringer blir satt på dagsorden.

Les om våre kampsaker for kvinners helse og livsvilkår.

Kvinnehelse i et livsløp

Våren 2018 lanserte vi sammen med Kilden Kjønnsforskning rapporten «Hva vet vi om kvinners helse?». Rapporten viser store hull innenfor kvinnehelseforskning og vil være førende for tildelinger og prioriteringer i perioden. Les rapporten under.

Vi har definert to programområder:

  • Programområde 1

Her vil vi prioritere hovedsakelig 3-årige forskningsløp. Vi bruker begrepet «livsløp» for å illustrere ulike markeringspunkter i løpet av et liv og som vi skal ha et spesielt fokus på, som for eksempel fødsel, overgangsalder og alderdom.

Fagfelt innen kvinnehelse som vil bli prioritert er: hjerte- og karsykdommer, kreft, muskel- og skjelettlidelser, langvarige smerte- og utmattelsestilstander, seksuell og reproduktiv helse, og psykisk helse.

  • Programområde 2

Dette området gjelder for oppdragsforskning. Sanitetskvinnene skal fortsette å sette søkelys på egne definerte områder hvor det er behov for økt oppmerksomhet og kunnskap som kan bidra til dialog med myndigheter og sette våre saker på dagsorden.

Forskningsprosjekter

Sanitetskvinnene får støtte til flere forskningsprosjekter gjennom ExtraStiftelsen hvert år. Vi deler også ut forskningsmidler til doktorgrader og post-doktorstillinger fra våre egne fond. Under er noen eksempler på forskningsprosjekter:

Du finner alle våre forskningsprosjekter samlet her.