Hopp til hovedinnhold
Forskningsprosjekt

Seksuell trakassering i og utenfor idretten

Seksuell trakassering forekommer oftere blant unge idrettsutøvere sammenlignet med annen ungdom. Utøvere som har vært utsatt for trakassering har ofte dårligere psykisk helse.

Seksuell trakassering er et alvorlig samfunnsproblem. Imidlertid vet man ikke omfanget av dette, eller årsakene til hvorfor dette oftere rammer unge idrettsutøvere. 

Studien vil gjøre en kartlegging av forekomsten av seksuell trakassering i og utenfor idretten. De vil utforske sammenhengen mellom seksuell trakassering og psykiske helseutfordringer som angst, depresjon og spiseproblematikk. Forskerne vil også vende blikket i den andre retningen, og undersøke hvorvidt fravær av trakassering kan knyttes til positive helsefaktorer som velvære, god selvfølelse, mestring og livskvalitet.

Prosjektet ønsker å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for utviklingen av forebyggende tiltak mot seksuell trakassering.