Søk etter prosjekter i søkefeltet over. Til venstre kan du sortere etter type og årstall.

Omtrent 30 - 60% av de som skrives ut fra døgnbehandling i rusbehandling, har tilbakefall det første året. Prosjektet vil utvikle en sensor som kan forutsi tilbakefall ved hjelp av en smarttelefon.

Hvordan forstår personer som har utført eller blitt utsatt for skjæring i kjønnsorganene erfaringene sine? Og hvordan kan helsepersonell bistå dem?

SLE er en svært alvorlig sykdom som rammer kvinner i fruktbar alder. Mange av medikamentene som benyttes i behandlingen har store bivirkninger, men omfanget av disse er ikke kjent.

Barneleddgikt kan føre til at skjelettet ikke utvikles som det skal. Målet for studien er å utvikle et bredt kunnskapsgrunnlag for å forbedre diagnostisering, behandling og forebyggende tiltak.

I dag blir hormonet oxytocin benyttet for å stimulere til rier ved langsom fødsel. Oxytocin er forbundet med alvorlige bivirkninger, og studien undersøker om legemiddelet Buscopan kan være et tryggere alternativ.

Ungdom som må flytte alene på hybel sliter med overgangen til alenetilværelsen. Dette gjelder ungdom som flytter fra hjemstedet for å fullføre videregående skole, men spesielt ungdom som er under ettervern i regi av barnevernet. 

Mammografiprogrammet har redusert dødeligheten ved brystkreft. Imidlertid vet vi lite om forskjellen på senskader og livskvalitet hos de som har fått diagnosen via mammografiprogrammet og de som har fått diagnosen etter at symptomene er oppdaget.

Stramt tungebånd hos spedbarn kan gi store problemer for mor og barn.  I Norge er kunnskapen om stramt tungebånd lite utbredt og mange barn får ikke behandling.