Hopp til hovedinnhold

Prosjektbibliotek

27. april 2022

Jeg vil også løpe!

Overvekt og fedme (OOF) , inaktivitet og lite hverdagsaktivitet er økende helseproblemer blant barn og unge i Norge i dag. Råd og veiledning om økt fysisk aktivitet inngår ofte i helsetilbudet til barn og unge med OOF, men kartleggingen og oppfølgingen er skjevfordelt og mangelfull i Norge.
25. april 2022

Ta din seksualitet tilbake!

Mange kvinner som har opplevd seksuelle overgrep strever med ettervirkninger knyttet til seksualitet og nærhet til partner. Det finnes tilbud til å behandle traumene, men et tilbud med fokus på å reetablere seksualiteten mangler. Prosjektet har som mål å gi kvinner og deres partnere mulighet til å få eller finne tilbake til en positiv seksualitet etter seksualisert vold og traumer.
25. april 2022

Forebygging av arvelig kreft hos kvinner

3700 kvinner har fått påvist genfeil i ett av de to bryst-/eggstokkreft-genene BRCA1 og BRCA2, eller i ett av de 4 tarm-/livmorkreft-genene MLH1, MSH2, MSH6 og PMS2 (Lynch Syndrom (LS)). De har høy risiko for å utvikle kreft fra ung voksen alder.
21. april 2022

Risiko for og utbredelse av kjønnslemlestelse i Norge

Kjønnslemlestelse medfører fysiske, psykiske og seksuelle helseplager, har mange utsatte jenter og kvinner behov for helsehjelp. Denne studien vil gi oppdatert kunnskap om utbredelse og risiko for kjønnslemlestelse i Norge.
21. april 2022

Metodeutvikling mot kjønnslemlestelse – REPLACE Norge

Mange av de 17 300 jenter og kvinner utsatt for kjønnslemlestelse før innvandring til Norge lever med alvorlige helsekonsekvenser uten at de får nødvendig helsehjelp, fordi de ikke er klar over at komplikasjonene kommer av kjønnslemlestelse, at dette ikke fanges opp av helsevesenet eller at tilgjengelig helsehjelp oppleves som uakseptabel i forhold til kulturelle verdier.
21. april 2022

Tverrfaglig familierettet forebygging av overvekt hos barn

Utvikling av overvekt og fedme starter ofte tidlig i livet, rammer vanligvis etniske minoriteter og grupper med lav sosioøkonomisk status. Fedme øker risiko for diabetes II, og er vanskelig å behandle.
23. mars 2022

Persontilpasset medisinering ved remisjon av revmatoid artritt

Leddgiktbehandling har utviklet seg betydelig de siste 20 årene og dette har gjort at en økende andel av pasientene blir helt eller tilnærmet symptomfrie, det som kalles en remisjon av sykdommen.
23. mars 2022

Håp – Studie av kvinnehjertet

Hjerte- og karsykdom er den vanligste dødsårsaken hos kvinner og sykdommen er ikke tilstrekkelig forsket på - den er underdiagnostisert, underkommunisert og underbehandlet hos kvinner. Studiens engelske navn er HUNT 4- The women`s heart study.