Hopp til hovedinnhold
Forskningsprosjekt

Langtidseffekter ved brystkreftbehandling

Mammografiprogrammet har redusert dødeligheten ved brystkreft. Imidlertid vet vi lite om forskjellen på senskader og livskvalitet hos de som har fått diagnosen via mammografiprogrammet og de som har fått diagnosen etter at symptomene er oppdaget.

Målsetningen for mammografiprogrammet er å oppdage brystkreftsvulster på et tidlig stadium. Da er sjansene større for at kvinnene kan få mer skånsom behandling, og dødeligheten av sykdommen kan reduseres.

Senskader ved brystkreftbehandling

Imidlertid kan behandling av sykdommen gi et bredt spekter av komplikasjoner og senskader, som igjen kan påvirke kvinnenes langsiktige livskvalitet. Bivirkningene kan være relatert til hjerte- og lungefunksjon, redusert fertilitet, lymfødem, nevropati, smerte og tretthet, samt psykososiale konsekvenser som depresjon og angst.

Selv om det er enighet i at mammografiprogrammet har redusert dødeligheten av brystkreft, vet vi lite om brystkreft oppdaget ved rutinemessig mammografi er forbundet med færre senskader og bedre livskvalitet enn hos de som har fått diagnosen etter at kreften har blitt oppdaget på grunn av symptomer.

Reduserte langtidseffekter og økt livskvalitet

Studien vil fokusere på de langsiktige effektene av brystkreftbehandling, og koble funnene til hvilket stadium kreften har blitt oppdaget på, og hvilken behandling de har mottatt. Målet for studien er å bidra med kunnskap som kan redusere uønskede langtidseffekter som følge av diagnose og behandling.