Hopp til hovedinnhold
Forskningsprosjekt

Økt fysisk aktivitet og sunnere livsstil hos innvandrerkvinner

Ikke-vestlige innvandrere har ofte lavere helseinformasjonsforståelse enn majoritetsbefolkningen, og høyere risiko for å utvikle livsstilssykdommer.

 

Somaliere utgjør en av de største ikke-vestlige innvandrergruppene i Norge. Somaliske kvinner befinner seg i en marginalisert posisjon og har ofte lav helseinformasjonsforståelse. Dette er med på å øke risikoen for diabetes og andre livsstilsrelaterte sykdommer.

Kulturelt skreddersydd livsstilsprogram

Prosjektet fokuserer på minoritetskvinnehelse, forebygging og mestringsstrategier av sykdom som kan føre til langtidsfravær og uførhet. Prosjektet skal utvikle et kulturelt skreddersydd og motiverende 12 måneders intervensjon for somaliske kvinner i Norge. Målet er at kvinnene vil bli mer fysisk aktive, mindre stillesittende, spise sunt og opprettholde livsstilsendringene på sikt.

Like muligheter for å gjøre gode helsevalg

Prosjektet er et innovativt nybrottsarbeid og vil gi verdifull kunnskap om hvordan man kan nå somaliske kvinner og andre vanskeliggstilte grupper i samfunnet med viktig helseinformasjon. Slik kunnskap vil forbedre deres mulighet til å gjøre gode helsevalg og gi helsepersonell viktige verktøy i arbeidet med å bistå marginaliserte grupper med livsstilsendringer.