Hopp til hovedinnhold
Forskningsprosjekt

Den verdige døden

Norske helse- og omsorgsmyndigheter vil sikre eldre mennesker en verdig død. Men hva innebærer en verdig død? Og hva er verdig – for hvem?

4000 norske kvinner over 65 år dør årlig av kreftsykdom. Dette utgjør 10 % av alle årlige dødsfall i Norge. Forskning viser at de fleste eldre ønsker å tilbringe sin sist siste levetid hjemme, og å dø i eget hjem. Tidligere studier har undersøkt hva som fremmer verdighet hos døende pasienter på sykehus og på sykehjem. Det mangler kunnskap om hva som fremmer en verdig død for hjemmeboende pasienter. 

Verdig omsorgsbehandling

Studien vil kartlegge hva som gir en opplevelse av verdighet når kreftsyke kvinner over 65 år får kommunal omsorgsbehandling. Fokuset vil også rettes mot hvilke sider av behandlingen som kan krenke kvinnenes verdighet, og hvilke utfordringer som er knyttet til dette.

Målet for prosjektet

Hvis kvaliteten på omsorgstjenestene i kommunene utvikles, vil flere kreftsyke kvinner få mulighet til å oppleve en verdig død i sitt eget hjem. Gjennom å kartlegge hva som forbedrer og hva som reduserer opplevelsen av verdighet for disse kvinnen, vil studien danne et kunnskapsgrunnlag som kan benyttes i arbeidet med å utvikle de kommunale omsorgstjenestene til pasienter som ønsker å dø hjemme.