15 jul 2019
Image

En flerkulturell doulas oppgave er å gi den gravide hjelp å navigere mellom instansene i helsevesenet og…

15 jul 2019
Image

«Hvis du er innvandrer har du mye større sannsynlighet for problemer med økonomien, helsa og boligen».

05 jul 2019
Image

I juni deltok Sanitetskvinnene for første gang på den årlige konferansen EULAR arrangerer, som tar for seg revmatiske…

02 jul 2019
Image

I dag signerte generalsekretær Grete Herlofson kontrakten med FOKUS, som sikrer 3 millioner NOK årlig til Sanitetskvinnenes…

01 jul 2019
Image

Bekkensenteret ved Akershus universitetssykehus (Ahus) fikk nylig 189 000 fra ExtraStiftelsen til å utvikle et nytt e-…

26 jun 2019
Image

Sanitetskvinnene fikk nylig 724 000 kroner fra ExtraStiftelsen til å starte et forprosjekt som skal kartlegge hvilke…

21 jun 2019
Image

Sanitetskvinnene har fått gjennomslag for tiltak knyttet til psykisk helse for barn og unge.

21 jun 2019
Image

I perioden 2012 til 2018 finansierte Sanitetskvinnene forskningsprosjekter for over 100 millioner kroner. Den 14. juni vedtok…