Image
To eldre sanitetskvinner prater med en minoritetskvinne som deltar på aktiviteten Språkvenn.

Å kunne norsk er nøkkelen for å bli integrert i det norske samfunnet, og gjennom basisaktiviteten «Språkvenn» bidrar våre frivillige med viktig språktrening for minoritetsspråklige kvinner i alle aldre. Samtaler, aktivitet og felles opplevelser er i hovedfokus.

Minoritetsspråklige kvinner bruker i gjennomsnitt lengre tid på å bli integrert enn minoritetsspråklige menn. Årsakene er sammensatte, men kan ofte ses i sammenheng med tradisjonelle kjønnsrollemønstre, utdanning og helseutfordringer. Flere mangler også tilgang på arenaer der de kan praktisere norsk.

Norske Kvinners Sanitetsforening er opptatt av likestilling og ønsker å bidra til at Norge er et trygt og inkluderende samfunn for minoritetsspråklige kvinner. Å kunne språket er avgjørende for å forstå systemet i et nytt land, få venner, komme ut i jobb og kjenne at man bidrar til fellesskapet – faktorer som påvirker ens livskvalitet og helse. Derfor har Sanitetskvinnene språktreningsaktiviteten «Språkvenn» som én av sine syv basisaktiviteter.

Vi gir støtte til sanitetsforeninger og frivillige som vil etablere lokale møteplasser for minoritetsspråklige og norskspråklige kvinner der språktrening er i fokus.

Språkvenn handler om at lokale sanitetsforeninger etablerer møteplasser for norskspråklige og minoritetsspråklige kvinner der samtaler, aktiviteter og felles opplevelser er i fokus. Ved å tilby slike lavterskel møteplasser økes mulighetene for at minoritetsspråklige kvinner lærer norsk samtidig som de er i aktivitet utenfor hjemmet og utvider sitt sosiale nettverk. Alt dette virker helsefremmende og styrker kvinnefellesskapet. Som frivillig kan du være med og skape møteplassen minoritetskvinner trenger for å integreres i samfunnet.

Aktivitetene tilpasses lokalt etter behov, og det er ingen krav til deltakernes norsknivå. Noen Språkvenngrupper spiller brettspill, noen går tur i lokalmiljøet, og andre har temabaserte samtaler, gjør håndarbeid eller lager mat sammen. Målet er at aktivitetene stimulerer til samtale og øker kjennskapen og tryggheten til det norske samfunnet.

Hvem kan være frivillig Språkvenn?

For å være Språkvenn bør du være over 18 år gammel, og beherske norsk. Du må kunne vise frem begrenset politiattest for aktiviteter som involverer barn. Språkvenn er en fast aktivitet, så du bør kunne sette av to til tre timer hver uke. Over 70 lokale sanitetsforeninger (januar 2019) over hele landet arrangerer jevnlig Språkvenn. Hyppigheten på aktiviteten varierer lokalt. I tillegg har mange foreninger enkeltarrangementer for minoritetsspråklige kvinner og barn.

Samarbeidspartnere

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi): IMDi og Sanitetskvinnene har en felles intensjon om å styrke arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger som har fått opphold i Norge.

Utlendingsdirektoratet (UDI): UDI og Sanitetskvinnene har en felles intensjon om å aktivisere beboere på asylmottak, kanalisere frivillig engasjement og drive med gjensidig kompetanseheving.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med rådgiver Anniken Schwamborn, e-post: anniken.schwamborn@sanitetskvinnene.no eller på mobil: 984 55 628.