Image
To eldre sanitetskvinner prater med en minoritetskvinne som deltar på aktiviteten Språkvenn.

I Språkvenn etableres møteplasser for norskspråklige og minoritetsspråklige kvinner der helseinformasjon, samtaler og felles opplevelser er i fokus. 

 

Ved å tilby slike lavterskel møteplasser økes mulighetene for at minoritetsspråklige kvinner lærer norsk samtidig som de er i aktivitet utenfor hjemmet og utvider sitt sosiale nettverk. Dette er også helsefremmende og styrker kvinnefellesskapet. Som frivillig kan du være med og skape møteplassen innvandrerkvinner trenger for å øke sin helsekompetanse, lære norsk og få utvidet sitt nettverk. Aktivitetene tilpasses lokalt etter behov, og det er ingen krav til deltakernes norsknivå. Målet er at aktivitetene øker helsekompetansen, stimulerer til samtale og øker kjennskapen og tryggheten til det norske samfunnet.

Hvem kan være frivillig Språkvenn?

Du bør være over 18 år gammel og beherske norsk. Du må kunne vise frem begrenset politiattest for aktiviteter som involverer barn. Språkvenn er en fast aktivitet, så du må kunne sette av to til tre timer hver uke. Hyppigheten på aktiviteten varierer lokalt.

Samarbeidspartnere

Mange foreninger har lokale samarbeidspartnere. Nasjonalt samarbeider vi med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og flere av våre prosjekter er støttet av Stiftelsen DAM.


Vil du vite mer?

Ta kontakt med seniorrådgiver Anniken Schwamborn, e-post: afs@sanitetskvinnene.no eller på mobil: 984 55 628.