Representanter til sentralstyret velges av landsmøtet, og består av syv styremedlemmer og to varamedlemmer:

 
Ellen-Sofie Egeland
Organisasjonsleder

Ellen-Sofie Egeland
Telefon: 51 48 45 22
Mobil: 982 56 706
Faks: 51 48 45 22
E-post: ellen-sofie@johs-egeland.no

 
Anette Tinglum
1. nestleder

Anette Tinglum
Telefon: 970 10 321
E-post: anetteti@gmail.com

 

 

Anja Helland
2. nestleder 

Anja Helland
Telefon: 994 35 783
E-post: anja.h.helland@gmail.com

 

 

 

Ingunn Arntun
Styremedlem

Ingunn Arntun
Telefon: 975 73 391
E-post: iarntun@gmail.com

 

 

Marie Darell
Styremedlem

Marie Darell
Telefon:
E-post: marieadolfsen@yahoo.no

 

 

Anita Rokstad
Styremedlem

Anita Rokstad
Telefon: 934 61 315
E-post: anita.bavre@hotmail.com

 

 

Lisbeth Magnussen
Styremedlem

Lisbeth Magnussen
Telefon: 909 10 573
E-post: lis-magn@online.no

 

 

Ann Kristin Hansen
Varamedlem

Ann Kristin Hansen
Telefon: 952 77 672
E-post: ankrish@online.no

 

 

Nana FInnes
Varamedlem

Nana Finnes
Telefon: 915 43 592
E-post: nan-fin@online.no