Hopp til hovedinnhold

Aktuelt

07. desember 2023

Forsker for bedre behandling av revmatisk ryggsykdom

- Jeg er svært takknemlig for at Sanitetskvinnene har gitt meg midler til dette viktige forskningsprosjektet, sier doktorgradsstipendiat, Ingrid Hokstad. (Foto: fotograf Caroline Strømhylden).
06. desember 2023

Håpets vegg på veiledningssenteret for pårørende

På veggen til Veiledningssenteret for pårørende i Sandnes ser man avtrykkene av barnehender. Bak hver hånd er det en sterk historie, men det er også vilje og håp.
06. desember 2023

Når barn og unge er pårørende

På veiledningssenteret for pårørende i Nord-Norge blir barn og unge som er pårørende til rusavhengige og psykis syke sett.
04. desember 2023

Et mer inkluderende arbeidsliv for kvinner i alle livsfaser

For å løse morgendagens kompetanseutfordring- og ikke minst demografiutfordring, må vi tilrettelegge bedre for et mer inkluderende arbeidsliv der det er rom for alle - inkludert kvinner i overgangsalder som er den største gruppen med kvinnehelserelaterte plager, påpeker Maren Gilje Sekse fra HR Norge.
04. desember 2023

Mange voldsutsatte oppsøker ikke hjelp

Årlig får krisesentrene i Norge om lag 20 000 henvendelser. Vold er et samfunnsproblem, et helseproblem og en likestillingsutfordring som rammer på tvers av sosial tilhørighet.
01. desember 2023

Brannsikkerhet og sosialt samvær - bli med på Sanitetskvinnenes Trygghetstreff

Rundt 40 personer har omkommet i brann hvert år de siste fem årene. Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige er spesielt utsatt.