Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Språk og helse: nøkkelen til å bli en del av samfunnet

Mange innvandrere som kommer til Norge opplever større, eller særegne, helseutfordringer. Dessverre oppstår mange helseutfordringer som et resultat av de sosiale forholdene de opplever i Norge.

gruppe kvinner snakker om kvinners helse

Vi jobber for likeverdige helsetjenester, og for at alle kvinner i Norge skal oppleve god fysisk og psykisk helse. God forståelse av helsesystemet, egne helsebehov og rettigheter er helt grunnleggende for at kvinner skal kunne delta i samfunnet på egne premisser.

Forskningen viser at noen innvandrere som kommer til Norge får dårligere helse med tiden, til tross for at de hadde god helse da de først kom. Mange med innvandrerbakgrunn opplever større, eller særegne, helseutfordringer i Norge. Mange helseutfordringer knytter seg til opplevelser de flyktet fra som krig, sult og flukt. Dessverre oppstår flere helseutfordringer også som et resultat av de sosiale forholdene de opplever i Norge. Mange erfarer diskriminering og manglende tilgang til boligmarkedet, arbeidslivet og helsetjenester, og har færre muligheter til stabil inntekt og fast arbeid i Norge. Slike forhold påvirker folks helse.

Lik mulighet for alle kvinner

Sanitetskvinnene ser på migrasjonshelse i sammenheng med kvinnehelse. Vi jobber for at alle kvinner skal ha lik mulighet til deltakelse i det norske samfunnet på egne premisser. Vi har flere frivillige aktiviteter over hele landet som retter seg mot innvandrede kvinner.

Motherhood er et lavterskel refleksjons- og veiledningsprogram for innvandrerkvinner, som trygger kvinnene i rollen som mor i Norge, og tilbyr kunnskap om det norske samfunnet og helsevesenet. Motherhood bidrar til at kvinnene får mer kunnskap om hvordan de kan navigere systemet på vegne av seg selv og familien. 

I Språkvenn-gruppene kan kvinnene bli tryggere på sine norskkunnskaper og får praktisert språket, som er særlig viktig om de har lite nettverk. Noen av våre lokalforeninger arrangerer Helsedager for minoritetskvinner der vi fokuserer på informasjon om kropp og helsevesenet.

Språket kan være med på å redde liv. Å forstå hvorfor f.eks. mammografi eller celleprøve er viktig, kan føre til at kreft kan bli oppdaget tidlig nok. Språkkunnskap og god helse gjør at kvinnene lettere kan delta i arbeidslivet og engasjere seg i samfunnet. Gjennom våre aktiviteter bidrar vi til å legge til rette for kvinners deltakelse i det norske arbeidsliv og samfunn på egne (helse)premisser. 

For å kunne hjelpe enda flere trenger vi deg som ønsker å gjøre en frivillig innsats til nytte for andre. Les om flere av våre aktiviteter og bli frivillig der du bor.