Ditt engasjement kan gjøre en stor forskjell for barn og unge, eldre, innvandrede kvinner og kvinner utsatt for vold.

Aktiviteter du kan engasjere deg i:

 

Skape et trygt lokalsamfunn

Du kan bidra til å skape et trygt lokalsamfunn ved å dele informasjon, holde kurs og opplæringer, eller stille opp når det skjer kriser eller ulykker i ditt nærmiljø. Engasjer deg i aktiviteter som:

 • Omsorgsberedskap i akutt krise
 • Registrering av hjertestartere
 • Nødplakater på turmål
 • Egenberedskap
 • Trygghetstreff om brannsikkerhet
 • Førstehjelp for eldre
 • Trygg Sammen – førstehjelp, trafikksikkerhet, brannsikkerhet og smittevern for innvandrere

Få mer informasjon om aktivitetene og hvordan du melder deg som frivillig

Aktiviteter for barn og unge

Du kan være med å arrangere ulike aktiviteter rettet mot barn, ungdom eller barnefamilier der du bor. Vårt mål er at aktivitetene skal bidra til en trygg og inkluderende oppvekst der alle kan delta på like vilkår. Vi krever at alle som er frivillige er over 18 år, fremviser en begrenset politiattest og signerer vår taushets- og etikkerklæring. Enkelte aktiviteter krever egen opplæring.

 • Lesevenn
 • Aktiviteter for barn på asylmottak
 • Noe å glede seg til!
 • Sisterhood
 • Dig In 

Få mer informasjon om aktivitetene og hvordan du melder deg som frivillig.

Innvandrerkvinner 

Vil du bidra til at nybakte, minoritetsspråklige mødre får et fellesskap i barseltiden der de kan møte kvinner i ulike aldre og øve på norsk? Da kan du engasjere deg i aktiviteter for innvandrerkvinner. 

 • Barseltreff
 • Motherhood
 • Språkvenn
 • Kvinner på asylmottak

Få mer informasjon om aktivitetene og hvordan du melder deg som frivillig.

Voldsutsatte kvinner 

Du kan utgjøre en viktig forskjell for voldsutsatte som skal etablere seg på egenhånd etter brudd med voldsutøver. 

 • Ressursvenn

Få mer informasjon om hvordan du blir en ressursvenn.

Eldre 

Stadig flere eldre har både lyst og helse til å bo hjemme alene. Samtidig ser vi at flere eldre opplyser om ensomhet. Som frivillig kan du gjøre noe med dette! Aktivitetene vi har for eldre er:

 • Måltid for eldre “Kanskje kommer kongen"
 • Kløvertur

Få mer informasjon om aktivitetene og hvordan du blir frivillig.

 

BLI MEDLEM

Medlemmer er våre viktigste støttespillere som gjør at vi kan fortsette å drive aktiviteter for folk flere steder i landet. Du kan velge å bli et aktivt medlem i en lokal sanitetsforening, eller økonomisk støttespiller til arbeidet. Meld deg inn her.

 

STØTT ARBEIDET

Ønsker du å gi en gave til vårt arbeid, kan du bruke kontonummer 1506.13.49267 eller gi penger via vår nettløsning her.

Ønsker du å gi minnegaver eller testamentariske gaver, ta kontakt med oss på telefon: 24 11 56 20.