Hopp til hovedinnhold

Innvandrerkvinner

Samtalegrupper for mødre i nytt land – Motherhood

Motherhood er et gratistilbud for innvandrede mødre om det å oppdra barn i Norge.

En Motherhood-gruppe møtes minst åtte ganger i faste samtalegrupper med 7-8 mødre. Motherhood-gruppene ledes av minst to frivillige som har gjennomgått kurs. Temaer som diskuteres er blant annet:

  • Flyttestress
  • Oppdragelse av barn i en kultur man ikke er vokst opp i selv
  • Foreldrerollen i møte med norsk barnehage, skole, hjelpeapparat og helsesystem
  • Foreldrerollen på uformelle arenaer som vennegrupper, gaming, sosiale medier, og fritidsaktiviteter 

Mange av gruppelederne er flerspråklige. Krav til mødrenes norskkunnskaper avhenger av gruppeledernes språkkompetanse det enkelte sted. Tilbud om barnepass avhenger av lokale ressurser.

Ta kontakt

innvandrerkvinner med frivillige sanitetskvinnene i motherhood

Lurer du på om vi har en Motherhood-gruppe i ditt lokalmiljø, eller ønsker du å starte opp? Kontakt din lokale sanitetsforening eller ta kontakt med oss.

Språkvenn

Språkvenn er et tilbud til innvandrede kvinner i alle aldre bosatt i Norge. Dette kan være flyktninger, arbeidsinnvandrere eller andre minoritetsspråklige kvinner.  

I Språkvenn-gruppene møtes vi for å være sosiale sammen, øve på norsk språk og snakke om det norske samfunnet og helsevesenet. Vi har spesielt stort fokus på helse i vårt integreringsarbeid. Som frivillig kan du bidra med å sette fokus på ulike tema som omhandler kvinnehelse. 

Visste du for eksempel at innvandrerkvinner har lavere oppmøte på screening for livmorhalskreft og mammografi

Som gruppe har de også høyere risiko for alvorlige komplikasjoner før, under og etter fødsel. Mange møter også på egne utfordringer som er knyttet til postmigrasjonsstress og hvordan man skal etablere seg i et nytt land. Som frivillig kan du bidra med informasjon og å skape trygge arenaer hvor ingen spørsmål er dumme.    

Vi har Språkvenn-grupper mange steder i Norge.

Aktivitet på asylmottak

Jobber du på asylmottak og ser et behov for flere aktiviteter rettet spesielt mot kvinner? Vi har intensjonsavtale med både IMDi og har gjennom flere år arrangert ulike aktiviteter for beboere på mottak over hele landet.
 
Vi er opptatt av at alle kvinner får økt kjennskap til egen kropp og helse. Mange som bor på mottak kan ikke prioritere aktiviteter utenfor mottaket på grunn av dårlig økonomi. Våre frivillige kan bidra med å arrangere gratis aktiviteter. Det viktigste er uansett at aktivitetene bidrar til mestring, mening og glede. Dette kan være svømmekurs, sykurs, kinobesøk eller utflukter. Aktivitetene tilpasses deltakernes alder, interesser og motivasjon og vi har gjerne dialog med dere om hvordan vi best mulig kan tilrettelegge for deltakelse! 

gruppe kvinner snakker om kvinners helse

Ta kontakt for mer informasjon

Ta kontakt med oss for mer informasjon eller samarbeid.