Hopp til hovedinnhold

Motherhood - mor i nytt land

"Motherhood - mor i nytt land" er vårt lavterskel veilednings- og re­fleksjonsprogram for innvandrerkvinner som oppdrar barn i Norge.

Mødre med innvandrerbakgrunn gir uttrykk for at de savner et større fellesskap å støtte seg på i barneoppdragelsen, at de ofte føler seg alene og usikre i møte med en ukjent kultur og et fremmed samfunn.

Praktisk informasjon

8 samlinger

I løpet av åtte samlinger á ca 3 timer snakker mødrene om barns utviklingsstadier, grensesetting og samarbeid med ulike instanser rundt barnet, m.m..

Målet er at kvinnene blir tryggere i sin rolle som mor i et nytt land, våger å være aktive i samfunnet og håndterer utfordringer rundt det å oppdra barn i et fremmed land så tidlig som mulig.

Gruppeledere

Alle Motherhood-grupper i vår regi skal ha minst to faste gruppeledere. For å bli gruppeleder må to frivillige gjennomgå et todagers gruppelederkurs før de kan starte egen gruppe i regi av lokal sanitetsforening. Alle gruppeledere skal være over 25 år.

Opplæring

På gruppelederkurset vil du lære blant annet om:

  • Grunnleggende prinsipper for å lede Motherhood-grupper i regi av N.K.S
  • Hva barn og unge forteller om det å vokse opp med flere kulturer
  • Oppdragelse i kollektive vs. individualistiske samfunn og ofte rapporterte utfordringer fra innvandrerforeldre i Norge
  • Hvordan å bruke Motherhood-materialet
  • Tips til rekruttering og gjennomføring 

Alle som går gjennom gruppelederkurset får kursbevis. Alle gruppeledere inviteres til samlinger for oppfriskning og erfaringsutveksling.

(Film: Kristoffer Klunk Nyborg) 

Ta kontakt med oss

Vil du bli med i en Motherhood-gruppe eller bli frivillig gruppeleder og starte en Motherhood-gruppe der du bor? 

Relevante saker om Motherhood

Endelig kan jeg bidra

Mamma i nytt land - omtale i magasinet Hjemmet