Anne-Bente

– Vi lever lengre og det gjør at flere blir eldre. De fleste eldre lever gode liv, derfor har Sanitetskvinnene tilbud om aktiviteter som kan gi en mer meningsfull hverdag. Det sier seniorrådgiver folkehelse Anne-Bente Stigen Berg, fagavdelingen til Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.).

Skrevet av Beate Framdal 
– I forbindelse med kvalitetsreformen Leve hele livet har tidligere helseminister Bent Høie sagt at vi får stadig flere år til livet, men at det har jo ingen vits hvis vi ikke også får mer liv til årene, fremholder Stigen Berg.

Pionerer

– Organisasjonens lokalforeninger har lange tradisjoner som det står respekt av når det gjelder å gi eldre et bedre liv ut ifra den enkeltes forutsetninger eller behov. Allerede i 1951 satte datidens organisasjonsledelse eldre på handlingsplanen. Det var kontroll på kampen mot tuberkulosen, så på siste halvdel av 1950-tallet endret man bruken fra tuberkulosehjem til hjem for personer med demens. I 1957 åpnet Petershagen, landets første hjem for senil demente, som det het den gang, opplyser Stigen Berg.

Nye tider nye behov

– Vårt arbeid for eldre, og som er nedfelt i Strategisk Plan, er i tråd med satsingen Leve hele livet. Målet er å lage et samfunn der det er godt å bli gammel. Et godt liv handler om aktiviteter som kan forebygge fysisk og mental helse, sosiale felleskap gjennom gode møteplasser og gleden av å dele et godt måltid. Det offentlige kan ikke gjøre alt. Bare det at aktivitetene skjer på frivillig basis, menneske til menneske, er også en kvalitet i seg selv, mener Stigen Berg.

Livskvalitet

De fleste eldre i Norge former sin egen hverdag, og lever aktive og sosiale liv. Mange er kanskje fortsatt i jobb, er omgitt av slekt og venner, eller har ressurser til selv å være frivillige. – Slik er det ikke for alle. Vi vet at det svikter innen noen områder. Her kan vi som en frivillig organisasjon gjøre en stor forskjell, og det er spesielt innen aktiviteter, fellesskap, mat og måltider. Fysisk inaktivitet øker risikoen for aldersdiabetes og hjertesykdom. Å ha en kropp som fungerer gjør at man kan bo lengre hjemme, og gir generelt bedre livskvalitet. Over hele landet er det 250 Kløverturgrupper som møtes jevnlig til turer. Dette er et tilbud som passer for alle uansett form. Kløvertur arrangeres også i samarbeid med eldre som bor på bo- og servicesenter eller sykehjem. Fysisk aktivitet kan gi bedre «hjernehelse», fremholder Stigen Berg

Helt Konge

Hun sier videre at i tillegg til fysisk aktivitet trenger også eldre, som alle oss andre, å spise god mat i godt selskap. – I prosjektet "Kanskje kommer kongen" inviterer lokalforeninger til å spise sammen, der man kan glede seg over et felles måltid, og knytte vennskap over bordets gleder. Stigen Berg understreker at det også er utviklet et godt tilbud til de som ikke har så lett for å komme seg ut. – Fellesskap for seniorer er et flott digitalt aktivitetstilbud på Facebook. Her er det et godt og bredt utvalg av tilbud. Hver tirsdag og torsdag kl. 10.00 «møtes» 200 til fellestrening. Det er også høytlesning med kjente stemmer, og musikalsk underholdning, sier hun. Siste tilbudet innen arbeidet for eldre er et tilbud for pårørende. – Pårørende er en viktig ressurs, både for den enkelte og for samfunnet. Vi er opptatt av den pårørendes verdi i samfunnet. Pilotprosjektet Kløverkafè er gjennomført på fire steder. Konseptet har vært å arrangere en møteplass/temakafè for pårørende innen aktuelle temaer som pårørende må stå i. En viktig faktor har vært og vil være at tilbudet er forankret i kommunen, og tilbakemeldinger fra pilotprosjektet har vært at kommunen anser dette som en gavepakke, sier seniorrådgiver folkehelse, Anne-Bente Stigen Berg