Elisabeth Dahl Hansen

Sanitetskvinnene opplever en markant økning i henvendelser om hjelp til lavinntektsfamilier. Det er behov for støtte til julegaver, mat, klær og utstyr til aktiviteter eller skole. -Vi kunne sikkert ha delt ut til dobbelt så mange, sier fagsjef Elisabeth Dahl Hansen.

Desember er en måned med mange utgifter til familiesammenkomster og gaver. For foreldre med lav inntekt, kan høytiden bli smertefull. -Mange kjenner på frykten for å skuffe barna, og barna selv kan kjenne på følelsen av utenforskap, sier Dahl Hansen. Hun har jobbet med sårbare barn i Norge i 15 år og registrerer nå en enorm pågang av søknader om økonomisk støtte hos Sanitetskvinnene. De har et eget fond til julegaver, der de som jobber profesjonelt med barn kan søke om økonomisk hjelp på vegne av barna.

I år har organisasjonen blitt «nedlesset» av søknader fra sosiallærere, helsesøstre og barnevernsansatte som har sett de sårbare barna. – Vi har fanget opp et behov som er større enn noen gang. På det meste kom det inn 40 søknader på én dag. Vi kunne ha delt ut støtte til sikkert dobbelt så mange, legger Dahl Hansen til. En av dem som har fått støtte, er en familie der den yngste ba om penger til en julegave til søsteren sin. Søsteren sliter på skolen og uten et stort vennenettverk og trengte enn oppmuntring. Moren hadde ikke penger til en slik utgift.

Mange takker ja til mat

I Norge har det siden 2011 vært en jevn økning i antall barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. Tall fra SSB viser at andelen er på rundt 12 prosent, noe som utgjør 115 000 barn. Det er sterke indikasjoner på at barn som allerede hadde det vanskelig før pandemien, har fått det verre. Sanitetskvinnene har lokalforeninger rundt om i hele landet som har nådd ut til sårbare familier gjennom hele pandemien.  – Vi merker en økning. Flere av våre frivillige fanger opp familier som trenger hjelp. Dette ser vi eksempelvis på at mange også takker ja til vareutdelinger. Så langt i pandemien har vi delt ut 14 000 nett med mat- og hygieneartikler gjennom samarbeidet vi har med Orkla, forteller Dahl Hansen. Varene er ekstra kjærkomment i forbindelse med skoleferier og høytider som påske og jul.

– Det er viktig at alle gode krefter spiller på lag for disse barna. Organisasjoner, stiftelser, næringsliv og det offentlige må samarbeide for å gi de utsatte barna det som er vanlig for andre barn. Gjennom året er det et stort behov for støtte til klær til årstiden, utstyr som skøyter og sykler og kontingenter til fritidsaktiviteter og her samarbeider vi med Egmont Fonden om å dele ut rundt 3,5 millioner kroner i året, sier Dahl Hansen.

En helserisiko for barna

Det å vokse opp i en familie med lav inntekt, kan få konsekvenser både på kort og lang sikt. Dette gjelder for eksempel helse, skolegang, muligheter på arbeidsmarkedet, relasjonsbygging og inkludering i samfunnet (Bufdir 2021). - Vi må unngå at disse barna vil slite med de samme problemene når de blir voksne. Derfor må vi legge ned innsatsen tidlig for å motvirke at fattigdommen reproduseres, avslutter Dahl Hansen.

Foto: Bjørn Wad