Image
Fire damer, unge og eldre, lager et hjerte med hendene sine og smiler til kamera

Likestilling handler om kvinnehelse 

I Norge er det ikke likestilling innen helse og kvinnehelse blir fortsatt underprioritert. Derfor skal vi i Sanitetskvinnene, være den fremste bidragsyteren til forskning på kvinners helse for å rette opp skjevhetene. 

Vi fremmer kvinners helse og livsvilkår, bidrar til en inkluderende oppvekst og skaper trygge lokalsamfunn. Dette gjør vi gjennom frivillighet, forskning, politisk påvirkning og ideelle virksomheter.  

Vår forening, Norske kvinners sanitetsforening, også kjent som Sanitetskvinnene, er Norges største kvinneorganisasjon med 43.000 medlemmer fordelt på 550 lokalforeninger. Siden 1896 har våre frivillige bidratt gjennom aktiviteter og fellesskap, og stått i front for kvinneliv og folkehelse. 
 

Våre fokus områder: 
 
 1. Fremme kvinners helse og livsvilkår 

Vi jobber for: 

 • å sikre kvinner likeverdig tilgang til helsetjenester 
 • å sikre kvinners reproduktive og seksuelle helse og rettigheter 
 • å bidra til en trygg og god alderdom 
 • at minoritetskvinner skal delta aktivt i samfunnet 
 • å forbygge vold mot kvinner og å sikre hjelp og bistand til kvinner som utsettes for vold 
 • å gi veiledning, anerkjennelse og støtte til pårørende til sårbare grupper    
   
 1. Bidra til en trygg og inkluderende oppvekst 

Vi jobber for: 

 • at barn og unge inkluderes og får delta på like vilkår i meningsfylte aktiviteter 
 • at jenters selvbilde styrkes slik at de kan ta egne trygge valg 
 • å ivareta barn og unge som pårørende i vanskelige situasjoner
   
 1. Skape trygge lokalsamfunn 

Vi jobber for: 

 • at våre medlemmer i beredskap samarbeider med kommuner og andre beredskapsaktører og er et viktig supplement for å bidra til trygge lokalsamfunn 
 • å være en innovativ og aktiv ideell aktør som avdekker behov og utvikler tilbud som sikrer helse og omsorgstjenester for sårbare grupper 
 • å være en inkluderende arena og stimulere til samfunnsdeltakelse og arbeidstrening gjennom frivilligheten og våre ideelle virksomheter
Bli medlem hos oss og støtt vårt arbeid med forskning, kvinnehelse, omsorgsberedskap og arbeid for barn/unge

 

Prinsesse Astrid, fru Ferner er Norske Kvinners Sanitetsforenings høye beskytter.  

Vårt motto er: 
I de små ting frihet 
I de store ting enighet 
I alle ting kjærlighet