Hopp til hovedinnhold

 

Gi din støtte

Vipps til 5055 eller 

bll

Er du på utkikk etter julegave til ansatte og samarbeidspartnere?

Vårt arbeid

Kvinnehelse

Vi setter kvinnehelse på agendaen! Sanitetskvinnene jobber for likeverdige helsetjenester. Vi gir støtte til kvinner i sårbare livssituasjoner, som voldsutsatte og innvandrede kvinner, og vi vil ha mer forskning på kvinnehelse.
Les mer

Trygge lokalsamfunn

Beredskap handler om å være forberedt. Når ulykken skjer hjelper vi med å ta ansvar for hus, mat og omsorg, ta vare på evakuerte, pårørende og redningsmannskaper. I tillegg har vi fokus på forebyggende aktiviteter og førstehjelp, for dette er også beredskap.
Les mer

Veiledningssentre for pårørende innen rus og psykiatri

Å være i relasjon til en som har utfordringer med rus eller psykiske lidelser kan være krevende og påvirke hverdagen. Men hvilken hverdag får barn som er pårørende til mennesker med rus og psykiske lidelser? Veiledningssenteret er et samtaletilbud for pårørende i alle aldersgrupper, med spesielt fokus på barn og unge.
Les mer

Siste nytt

Image
Næringslivet og kvinnehelse
04. desember 2023

Et mer inkluderende arbeidsliv for kvinner i alle livsfaser

For å løse morgendagens kompetanseutfordring- og ikke minst demografiutfordring, må vi tilrettelegge bedre for et mer inkluderende arbeidsliv der det er rom for alle - inkludert kvinner i overgangsalder som er den største gruppen med kvinnehelserelaterte plager, påpeker Maren Gilje Sekse fra HR Norge.
Les mer
Image
Stopp vold mot kvinner
04. desember 2023

Mange voldsutsatte oppsøker ikke hjelp

Årlig får krisesentrene i Norge om lag 20 000 henvendelser. Vold er et samfunnsproblem, et helseproblem og en likestillingsutfordring som rammer på tvers av sosial tilhørighet.
Les mer
Image
Brannsikkerhet for eldre Trygghetstreff med Sanitetskvinnene
01. desember 2023

Brannsikkerhet og sosialt samvær - bli med på Sanitetskvinnenes Trygghetstreff

Rundt 40 personer har omkommet i brann hvert år de siste fem årene. Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige er spesielt utsatt.
Les mer
Se alle nyheter