Hopp til hovedinnhold
Aktuelt

Engasjement for kvinnehelse på Stortinget

Den nye helse- og samhandlingsplanen ble debattert og stemt over i Stortinget 4 juni. Vi sto klare på Løvebakken med boller og takk til alle medlemmene i helse- og omsorgskomiteen, som lyttet og fremmet forslag for å forbedre planen på kvinnehelse.

Sanitetskvinnene foran Stortinget

Kvinnehelse hadde i utgangspunktet ikke noen stor plass i planen, men medlemmene i helse- og omsorgskomiteen har vært aktive og mange nye forslag kom til. Selv om bare noen fikk flertall, var det viktig at de ble fremmet og debattert.  

Vi har rangert partiene etter hvor mange av kvinnehelseforslagene de fremmet eller stemte for. 

På tredje plass kommer regjeringspartiene og SV, som bare stemte for de to forslagene om at kjønnsperspektivet skal ha mer vekt når retningslinjene for ulike behandlinger oppdateres, og være med når det tas beslutninger i helsetjenesten generelt. 

På andre plass kom Høyre, Venstre og Krf, som stemte for åtte til tolv av forslagene. De stemte for eksempel for å gjennomgå finansieringssystemet på sykehusene for å sikre at det blir lønnsomt å prioritere kvinnehelse. 

Øverst på pallen troner Rødt, Frp, Pasientfokus og MDG, som stemte for tretten til sytten forslag. De stemte for eksempel for å styrke vulvaklinikkene og sikre at de finnes i alle helseregioner, og å styre bevilgningene til kvinnehelseforskning.

Det er ganske spesielt å få lov å stå her og være mann – og fra Fremskrittspartiet – og være den som virkelig er opptatt av å løfte kvinnehelsefeltet. Jeg stilte spørsmål rundt kvinnehelsesykdommer, altså hvor folk står i 60 uker i kø for å få hjelp og behandling, og så sitter de musestille fra flertallspartiene og ikke støtter noen av forslagene. Jeg synes det er spesielt, sa Bård Hoksrud i debatten. 

Marian Hussein ble utfordret på hvorfor SV ikke sto inne for flere av forslagene på kvinnehelse og svarte:

Med en oppdatert plan hvor beslutningsgrunnlaget faktisk skal styrke kjønnsperspektivet, får man en systematisk oppbygging i stedet for symbolpolitikk hvor man tar det ene i stedet for å ta helheten. Jeg tror alt henger sammen med alt, og jeg tror ikke dette er siste ord om saken. 

Helseminister Vestre deltok i debatten og holdt et innlegg, men nevnte ikke kvinnehelse og ble heller ikke utfordret på det. Kamzy Gunartam fra Ap mente derimot at det var gjort et godt arbeid på kvinnehelse fra regjeringas side i planen. 

Vi i Sanitetskvinnene setter stor pris på engasjementet for kvinnehelse som komiteen har vist i denne saken. Vi er selvfølgelig skuffet over at SV og regjeingspartiene valgte å ikke tilslutte seg forslag som resten av Stortinget sto bak, som og å innføre krav om kjønnsperspektiv i all medisinsk og helsefaglig forskning. Vi har desto større forventinger til at regjeringen viser at de tar kvinnehelse på alvor og lytter til Stortinget og kommer med konkrete løsninger i kvinnehelsestrategien som de har lovt å levere før sommeren.  

Rangering av partiene på kvinnehelse